På høy tid at far får ansvar

Leder i Trønder-Avisa lørdag 4. januar.
Meninger

Det må to personer til for å danse tango, og det må som regel to til for å lage et barn. Fram til 2020 har barn som har foreldre som er ugifte, eller som som ikke er samboende, automatisk fått registrert mor med foreldreansvar. Fedrene har ikke fått ansvar for sine egne barn, med mindre de har vært gift eller samboende. Det var først i 2006 at samboere fikk felles foreldreansvar – forutsatt at de bodde sammen da fødselen fant sted. Hvis de flyttet sammen etterpå, måtte de sende egen avtale til skattekontoret. Dette ble det endring på ved årsskiftet, da foreldrene får felles foreldreansvar – uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Det er på høy tid at far sikres retten til å ta og få ansvar for egne barn, men også at far pålegges dette ansvar.