Kvinneandel et problem

Leder i Trønder-Avisa 6. januar.
Meninger

Norge er blant verdens mest likestilte land, men i toppen av trøndersk næringsliv er det menn som sitter med makta. Dette kommer tydelig fram i en gjennomgang som NT24 har foretatt. Tallene viser at vi fortsatt har svært langt å gå før vi kan snakke om likestilling i næringslivet.