Faretruende gjeldsvekst

Leder i Trønder-Avisa 7. januar.
Meninger

De eldre setter seg i stadig større gjeld. En statistikk fra Statistisk sentralbyrå, viser at trøndere mellom 62 og 65 år har en gjennomsnittlig lånegjeld på snaue 850.000 kroner i 2018. Det er over 400.000 kroner mer enn samme aldersgruppe hadde i Nord-Trøndelag i 2008. Ifølge privatøkonom og banksjef Endre Jo Reite i BN Bank, står de eldre for en stor del av trøndernes gjeldsøkning de siste årene. Det sier han i et intervju med Adresseavisen, hvor han uttrykker bekymring for utviklingen. «I mange år har vi blitt fortalt at det ikke er noe mål å dø gjeldfri, og at det er helt greit å leve av boligformuen ved å øke gjelden. Dermed er det i dag svært få eldre boligeiere som møter pensjonisttilværelsen uten å ha tatt opp gjeld til ulike typer forbruk», sier Reite.