Trøndelagsmøtet

Klimakrise? Ja, hva nå?

Hvordan skal vi ta på alvor at fylkeskommunen faktisk ønsker at vi innbyggere skal bidra til lavere klimagassutslipp, når de ikke engang klarer å korrespondere buss og tog?

Kollektivkrise: Hvis økt bruk av kollektivtransport skal bidra til å redusere fylkeskommunens klimagassutslipp, bør det også legges opp til at ulike transportmidler korresponderer, påpeker Trønder-Avisas kommentator. Foto: Svein Helge Falstad 

Meninger

Trøndelag fylkeskommune vedtok i juni 2019 å erklære klimakrise. Vedtaket er på et vis i tråd med det brede lag av folks oppfatning av det som foregår utenfor stuevinduene våre. Du skal ha relativt mye snø på brillene for å fornekte at situasjonen på verdensbasis er ganske krevende for tiden. Australia står i brann, og i jula ble Filipinene rammet av en tyfon som sørget for at 16.000 mennesker tilbrakte natt til første juledag i evakueringssentre.