75 år siden Jørstadelv-sabotasjen

Leder i Trønder-Avisa lørdag 11. januar.
Meninger

I år markeres frigjøringen av Norge, 75 år etter andre verdenskrig. Det representerer et viktig tidsskille i norsk historie. Fem år med tysk okkupasjon var over, og det ble starten på gjenoppbyggingen av landet etter krigen – og den ble starten på byggingen av den velferdsstaten vi kjenner i dag. Samtidig var det mye dramatikk i landet i månedene forut for frigjøringen 8. mai, som har satt dype spor etter seg.