Nødvendig kursendring

Leder i Trønder-Avisa mandag 13. januar.
Meninger

Sist uke offentliggjorde bransjeorganisasjonen Sjømat Norge at man går inn for en arealavgift som skal kompensere kommuner som frigir områder i den «blå allmenningen» slik at oppdretterne kan utøve sin virksomhet. Den nye kursen er et forsøk på å imøtekomme flere forslag om grunnrentebeskatning på havbruksnæringen.