Flasketuten peker på

Du løser ikke de største utfordringene i omsorgsektoren med tomflasker og gamle lenestoler.

DET FLASKER SEG TIL: Er det egentlig mulig å bedrive pasientovervåkning ved å sette tomflasker på dørhåndtakene, uten å definere det som en inngripen i pasientens privatliv? spør Trønder-Avisas kommentator, som mener praksisen vitner om et system som ikke er rigget for eldrebølgen.  Foto: TA-tipser

Meninger

Det er noe forstemmende med avsløringen av at en eldre, dement pasient ble stengt inne på rommet sitt på Steinkjer sykehjem ved at en lenestol ble kilt under dørhåndtaket. Kanskje var det et enkelttilfelle, kanskje var det i nødverge og kanskje var det til pasientens beste. For noen ganger kan det være gode grunner til å ta i bruk ekstraordinære tiltak for å kontroll på ekstraordinære situasjoner. Da journalføres det, da skrives det avviksmelding og hendelsen forklares og forsvares ut fra faglige argumenter. Det vil fylkeslegen i så fall finne ut av ved et tilsyn.