Brannfakkel om kirkebygg

Leder i Trønder-Avisa fredag 17. januar.
Meninger

Biskop Herborg Finnset i Nidaros sier til Adresseavisen at det trengs en debatt om hvorvidt det er nødvendig å beholde alle gamle kirker i bispedømmet. Hun påpeker at det er flere steder i Trøndelag hvor utgiftene til vedlikehold av kirkebygninger er så store at det går utover menighetenes arbeid. Det er en brannfakkel fra den øverste kirkelige lederen i vår region som det er verdt å merke seg, og som bunner i sentraliseringen vi ser i samfunnet for øvrig: «Mange av de gamle kirkene som vi er glad i, ligger ikke lenger der folk bor», påpeker biskopen.