Sykehuskampen tok en ny og uforståelig retning

Akkurat i det vi begynte å få håp om en avklaring på den påståtte skjevfordelingen mellom sykehusene i Namsos og Levanger, ble i stedet ny bensin tømt på bålet.

Skittkasting: En diskusjon om opptaksområdene for de to sykehusene i Helse Nord-Trøndealg ville vært langt mer interessant om det ble brukt tunge, faglige argumenter, mer enn sleivete påstander, skriver kommentator Johan Prestvik. 

Meninger

Fra nyttår ble kommunekartet endret over hele landet. Gamle kommuner opphørte, og nye kommuner har dukket opp. Det gir endringer i andre strukturer også, som har sitt utspring i kommunegrensene. Som eksempelvis opptaksområdene for sykehusene. Leksvik hadde allerede gått fra å sokne til Sykehuset Levanger til St. Olavs hospital da Indre Fosen ble en realitet for ett år siden. Osen og Roan har hatt Sykehuset Namsos som sitt lokalsykehus, men sistnevnte ble plutselig knyttet til St. Olavs da kommunen slo seg sammen med Åfjord.