Debattinnlegg:

Useriøst fra Steinkjer kommune

SERIØST?: Ordfører Arnhild Holstad i Namsos kommune (på bildet) og rådmann Inge Ryan mener det er betimelig å spørre om Steinkjer kommune skal oppfattes seriøst med sitt utspill.  Foto: Tor Martin Årseth / Namdalsavisa

Meninger

Steinkjer kommune v/ kommuneoverlege Sunniva Rognerud har konkludert med at Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Namsos ikke kan gi innbyggere i kommunen sin forsvarlig helsehjelp om de behandles ved Sykehuset Namsos.

Dette kan ikke stå uimotsagt og det er betimelig å spørre om Steinkjer kommune skal oppfattes seriøst med sitt utspill.

Helse Nord Trøndelag er i en svært krevende driftssituasjon på flere områder, noe som er bakgrunnen for at styret i helseforetaket, hvor for øvrig ordfører Gram i Steinkjer er medlem, har bedt direktør Aam om å iverksette mange ulike utredninger for å sikre bærekraftige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester til befolkningen nord i Trøndelag.

Dette arbeidet er knapt igangsatt og det foreligger ingen anbefalinger eller konklusjoner som kan gi grunn for at Steinkjer eller noen andre kan uttale seg saklig om mulige alternativer på nåværende tidspunkt. Vi vil advare mot og ta avstand fra at kommuner eller andre starter en meningsutveksling om noe så viktig som sykehustilbudet til innbyggerne uten at det foreligger forslag og anbefalinger som faktisk er foreslått av sykehusdirektøren og hans styre.

Avslutningsvis ønsker ikke vi å spekulere i hvilke motiver som Steinkjer kommune har for å fremme sine standpunkt på nåværende tidspunkt.

Vi vil fra vår side gi støtte til ledelsen og styret i helseforetaket som har iverksatt mange ulike tiltak med formål å sikre våre innbyggere trygge og virkningsfulle spesialisthelsetjenester også i framtiden. Vi oppfordrer vår nabokommune i sør om også å støtte opp om og bidra slik at sykehustilbudet nord i Trøndelag kan utvikles til det beste for alle innbyggerne.

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos kommune

Inge Ryan, rådmann i Namsos kommune