Åpner opp fortiden

Leder i Trønder-Avisa mandag 20. januar.
Meninger

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i Steinkjer velger en offensiv tilnærming til funnene som arkeologer har gjort i sentrum – selv om dette både kan forsinke og fordyre utbyggingen i Rismelen. «Steinkjer er en av byene i Norge med mest historie, i et spenn fra helleristninger til gjenreisningsbyen. Skulle man gjøre viktige funn, er det klart at det utløser spennende muligheter i byutvikling», sier han til Trønder-Avisa.