Helsefarlig desentralisering?

Meninger

Vi er et eldre par bosatt i Steinkjer. Den ene av oss har en alvorlig kronisk diagnose. Vi har sammen gjort erfaringer med helsetilbudene hans. I utgangspunktet er vi takknemlige for det gode helsevesenet her, men har også erfart hva et ustabilt tilbud har å si.

Vi leste dr. Rogneruds fortvilte utsagn angående at en så stor befolkning skulle sokne til et utkantsykehus der det lenge hadde vist seg vanskelig å rekruttere eller holde på fagfolk, og vi kjente oss veldig godt igjen. Vi ble glade for at noen med faglig pondus sa ifra.

I mange år reiste vi til Namsos og møtte hver gang en nesten ferdigutdannet spesialist som skulle flytte om to måneder. Nyutdannet er bra, men vi møtte aldri den samme legen om igjen. Det sto på stedet hvil og pasienten kom aldri lenger enn til å presentere sin bakgrunn og sykehistorie. Vi følte aldri at han fikk oppfølging.

Til slutt manglet de fagfolk, og han fikk ikke noe tilbud. Da hadde vi allerede mast lenge for å få spesialist et mer sentralt sted, slik at det kunne bli stabilitet i oppfølginga. Nå reiser vi med glede de 12 milene til Trondheim fordi vi opplever kontinuitet. Vi hadde ment det samme om vi hadde bodd på Malm.

Desentralisering er en god ide, men dersom det ikke er mulig å gi et godt helsetilbud desentralt, er det bedre for folk å få tilbudet der fagfolk er villige til å bosette seg og bli boende. For oss handler dette om realisme.

Marit Nandrup-Pettersen og Ole Martin Solhaug, Steinkjer


Innlegg:

Debatt: Personjakt foran fakta?

Overlege ved Sykehuset Levanger skriver om uttalelsene til kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer kommune.

Ordfører Gram hudfletter kommunens overlege: – Skandaløst

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) mener uttalelser om Sykehuset Namsos bør få konsekvenser for kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.

Kommunedirektøren avviser Rogneruds uttalelser

Kommunedirektør Torunn Austheim avviser utspillene fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud: – Dette er ikke kommunens syn på saken.

Fastlege i Verran forskrekket over uttalelser om Namsos

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer høster storm for sine uttalelser om Sykehuset Namsos. Fastlegen i Verran er forskrekket.

Kommentar: Sykehuskampen tok en ny og uforståelig retning

Akkurat i det vi begynte å få håp om en avklaring på den påståtte skjevfordelingen mellom sykehusene i Namsos og Levanger, ble i stedet ny bensin tømt på bålet.

– Beklagelig at det sås tvil om kvaliteten ved Sykehuset Namsos

Sykehusdirektør Tor Åm imøtegår kritikken fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.

– Det oppfattes som et direkte angrep på Sykehuset Namsos

Hovedtillitsvalgt Mathis Heibert i overlegeforeninga for Sykehuset Namsos forteller at han har vært i kontakt med mange opprørte kolleger etter uttalelsene fra kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer.

– Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud er sterkt imot at Steinkjer kommune kan bli en del av opptaksområdet til Sykehuset Namsos.