Må slå ring om Sykehuset Levanger

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 21. januar.
Meninger

Før helgen ble det rabalder, etter at kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer kommune gikk ut og advarte mot å innlemme nye Steinkjer kommune i opptaksområdet til Sykehuset Namsos. Etter sammenslåingen av Verran og Steinkjer, har det ikke ennå ikke blitt klarhet i hvorvidt alle kommunens innbyggere skulle sokne til samme lokalsykehus. Innbyggerne i Verran har hatt Sykehuset Namsos som sitt lokalsykehus, mens befolkningen i Steinkjer har vært tilknyttet Sykehuset Levanger. Rognerud argumenterte med både lengre reiseavstand, sykehusets rekrutteringsproblemer og problemene med å fylle vaktturnusene i Namsos. I det hele tatt la Rognerud ikke skjul på sin bekymring for pasientsikkerheten ved å bytte lokalsykehus fra Levanger til Namsos.