Innlegg:

Personjakt foran fakta?

Overlege ved Sykehuset Levanger skriver om uttalelsene til kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer kommune.

DEBATT: Kommuneoverlege Rognerud har helt rett, feil retning kan påvirke utfall hos syke pasienter, skriver overlege Odd Eirik Elden ved Sykehuset Levanger i dette innlegget.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Kommuneoverlege Rognerud i Steinkjer kommune har blitt intervjuet 18.1.20 i både Innherred og Trønder-Avisa, hvor tema var sykehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag sine tanker og ytringer om endrede opptaksområder for sykehusene og dermed innbyggerne i norddelen av Trøndelag. Endrede opptaksområder?

Når det er snakk om endrede opptaksområder er det ikke Stjørdal til Sykehuset Namsos, eller Grong til Sykehuset Levanger. Det er selvfølgelig et spørsmål om hvilken vei «Nye Steinkjer» kommune sine innbyggere skal kjøre ved akutt og tidskritisk sykdom. Kommuneoverlege Rognerud gjør her sin plikt som faglig ansvarlig kommuneoverlege for helsetjenestene til Steinkjers befolkning, hun gir en uttalelse. Så må politikerne bestemme om de ønsker å høre på sine fagpersoner, eller omtale dem som skandaløse i offentligheten, slik ordfører (og styremedlem i Helse Nord-Trøndelag) Bjørn Arild Gram velger å gjøre i Trønder-Avisa 20.1.20.

Det bør ikke være farlig å bli lagt inn ved Sykehuset Namsos, med unntak av årsaken til selve innleggelsen (sykdom eller skade). Men det kan være farlig å bli transportert vekk fra et universitetssykehus hvis du er i behov for høyspesialisert behandling. Når det gjelder vikarbruk av leger ved Sykehuset Namsos, kan jo det etterspørres av journalistene.

Hva sa kommuneoverlege Rognerud til avisene siden Trønder-Avisa og Innherred kommer ut med to helt ulike reportasjer?

I Innherred 18.1.20 står det:

«Tilbud og reiseavstand spiller inn. Fra Steinkjer sentrum er det betydelig lengre til Namsos enn til Levanger, og det blir på en måte feil retning for de øyeblikkelig hjelp-pasientene som virkelig trenger hjelp, og som kanskje også må sendes videre til St. Olavs. Det kan vi i verste fall tape liv på. For mange vil reisetiden i så fall dobles.» Er denne uttalelsen skandaløs ordfører Bjørn Arild Gram? Nei!

I Trønder-Avisa 18.1.20 står det i overskriften «Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos» og først langt inne i reportasjen:

«Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer kommune sier at en endring i opptaksområdet er noe hun ikke ønsker i det hele tatt.

– For steinkjerbyggen vil dette være direkte farlig, sier Rognerud.»

«– Og; hvis det virkelig haster og du som pasient kommer deg til Namsos og det oppdages der at du må på et høyere nivå, for eksempel til St. Olavs, så er du allerede én time i feil retning. For steinkjerbyggen er dette direkte farlig, sier hun.» Er denne uttalelsen skandaløs ordfører Bjørn Arild Gram? Nei!

Interessant hvordan to ulike avismiljø kan se verden så forskjellig til tross for at samme person er intervjuet om samme emne, nemlig sykehusdirektør Tor Åm sine tanker og ytringer om mulig endrede opptaksområder i Helse Nord-Trøndelag. Kommuneoverlege Rognerud har helt rett, feil retning kan påvirke utfall hos syke pasienter. Pasienter med pågående hjerteinfarkt (STEMI) undersøkt ved Legevakten i Stjørdal kan kjøre direkte til St Olavs Hospital hvis lege bedømmer dette til det beste for pasienten. Det redder hjertefunksjon og liv.

Hvem andre enn direktør Tor Åm og såret stolthet i Namdalen er tjent på at diskusjonen nå endres fra direktør Tor Åm sine tanker og ytringer om endrede opptaksområder for Sykehuset Namsos til å handle om kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud?

Odd Eirik Elden, overlege, Sykehuset Levanger


Ordfører Gram hudfletter kommunens overlege: – Skandaløst

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) mener uttalelser om Sykehuset Namsos bør få konsekvenser for kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.

Kommunedirektøren avviser Rogneruds uttalelser

Kommunedirektør Torunn Austheim avviser utspillene fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud: – Dette er ikke kommunens syn på saken.

Fastlege i Verran forskrekket over uttalelser om Namsos

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer høster storm for sine uttalelser om Sykehuset Namsos. Fastlegen i Verran er forskrekket.

Kommentar: Sykehuskampen tok en ny og uforståelig retning

Akkurat i det vi begynte å få håp om en avklaring på den påståtte skjevfordelingen mellom sykehusene i Namsos og Levanger, ble i stedet ny bensin tømt på bålet.

– Beklagelig at det sås tvil om kvaliteten ved Sykehuset Namsos

Sykehusdirektør Tor Åm imøtegår kritikken fra kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.

– Det oppfattes som et direkte angrep på Sykehuset Namsos

Hovedtillitsvalgt Mathis Heibert i overlegeforeninga for Sykehuset Namsos forteller at han har vært i kontakt med mange opprørte kolleger etter uttalelsene fra kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer.

– Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud er sterkt imot at Steinkjer kommune kan bli en del av opptaksområdet til Sykehuset Namsos.