Selvfølgelig kan Rognerud si akkurat hva hun vil

Hvis ikke kommuneoverlegen skal kunne si noe om pasientsikkerheten i kommunen, hvem skal gjøre det da?

YTRINGSFRIHET: Ytringsfrihet kan ikke være et ord vi løfter fram kun i festtaler og når noen prøver å true karikaturtegnere, politikere og forfattere til taushet, skriver Trønder-Avisas kommentator Johan Prestvik, i kjølvannet av sykehusdebatten som kommuneoverlege Sunniva Rognerud startet forrige uke.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Ytringsfrihet kan ikke være et ord vi løfter fram kun i festtaler og når noen prøver å true karikaturtegnere, politikere og forfattere til taushet. Det må være noe vi løfter fram på arbeidsplassen også. Fordi det å sette ord på ting vi mener er kritikkverdig, selv om det som kommer ut er både spissformulert og ubehagelig, er en avgjørende rettighet. I en kommune er det mange ansatte og mye kompetanse. Som samfunn er vi avhengig av at den kunnskapen deles, drøftes og diskuteres. Hvis ikke kommer vi ingen veg. Å prøve å tøyle meningsytringer, og å gi ansatte munnkurv, virker å bre om seg. Det er i så fall en svært uheldig og alvorlig trend, som vi sammen er nødt til å snu.