Trange kår for unge menn og tulipaner

Er vi villig til å ofre noen tulipaner for å hindre at ungdommen havner i grøfta?

BLOMSTRENDE SAMFUNN: Har vi et skolesystem som er rigget for å imøtekomme ungdommelig opprørskhet? Kanskje må vi innfinnes oss med å ofre noen tulipaner, for at ikke ungdommene ikke skal visne, skriver Trønder-Avisas kommentator.  Foto: Harald Sæterøy

Meninger

Det pågår flere diskusjoner for tida, som det kan være grunn til å dvele litt ved. Både fordi de er så ulike, men også fordi det kan vise seg å være en viss sammenheng. I Steinkjer har kommunens tulipanbed vært snakkisen i både avisspalter og sosiale medier. Det som i flere år har utviklet seg til å bli et slags landemerke, kan nå erstattes med planter som varer litt lenger. I denne diskusjonen, hvor kommunen ønsker å spare 140.000 kroner, blir Steinkjers nye storstue og kulturhus satt opp mot tulipanene. Har vi råd til kulturhus, men ikke penger til litt pynt?