Innlegg:

Arbeiderpartiets varslede omkamp om tariffkrav er hasardspill med fylkeskommunens økonomi

– GAMBLING: – Arbeiderpartiet og fylkesordføreren driver gambling og hasardspill med fylkeskommunens økonomi, mener Lill Harriet Sandaune (Frp).  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

I Trønder-Avisa kan vi lese at Ap varsler omkamp om tariffkrav og vil utfordre EØS-avtalen, til tross for advarsler om søksmål, i saken om tariffavtaler til de som tar på seg drift av fylkesvegene. Aps Bjørn Iversen uttaler at de ikke vil slippe saken, og håper at de snart kan betegne et tidligere vedtak i fylkestinget som et arbeidsuhell. Hva innebærer disse uttalelsene, og hvilke konsekvenser kan de få?


Vil utfordre EØS-avtalen – på tross av advarsel om søksmål.

Ap varsler omkamp om tariffkrav

En dobbeltstemme fra senterpartist avlyste Ap-seier i EØS-sak i fylkestinget. Arbeiderpartiet varsler nå at de ikke vil gi seg.

 

Arbeiderpartiet og fylkesordføreren driver i så fall gambling og hasardspill med fylkeskommunens økonomi, dersom man nå går inn for omkamp i saken om krav til tariffavtale i driftskontraktene.

FrP er helt klart for et anstendig og seriøst arbeidsliv, og heldigvis har vi en Arbeidsmiljølov i landet som regulerer dette. I denne saken ble dette også sikret med fylkesrådmannens innstilling og vedtaket som til slutt ble fattet i saken i fylkestinget. Trøndelag fylkeskommune vil fortsette å stille krav i sine driftskontrakter som følger av forskrift om lønns – og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, slik det også ligger inne i dagens kontrakter.

Saken har blitt vurdert av jurister, og fylkesrådmannen ga klar beskjed om at et slikt krav som Ap nå vil ha omkamp om, høyst sannsynlig er utenfor lovens og forskriftens bestemmelser. Men denne saken handler ikke bare om EØS-krav og likebehandling. I Hovedavtalen mellom NHO og LO anerkjenner man også organisasjonsfriheten. Vil Arbeiderpartiet i denne saken nå virkelig gå bort fra Hovedavtalen og organisasjonsfriheten? Organisasjonsfriheten som er en av individets grunnleggende friheter, og som er sikret gjennom menneskerettighetene. Der for øvrig Høyesterett har lagt til grunn organisasjonsfriheten med grunnlag i den europeiske menneskerettsdomstolen.

Ap er nå i ferd med å bevege seg så langt det er mulig ut på venstresiden i norsk politikk, og er tydeligvis villig til å skrote Hovedavtalen, og overkjøre arbeidstakeres rettigheter til selv å velge om man skal være organisert eller ikke. Det viktigste for Ap blir altså å overkjøre arbeidstakerne med sine gode sosialdemokratiske verdier. 

Ap skal sågar være klar for å ta risikoen for søksmål som juristene advarer mot. Hvor skal de ta pengene fra når disse kravene kommer da? Og for ordens skyld, her snakker man ikke om småpenger, men millionbeløp. Det er nærliggende å tro at det da vil være de videregående skolene, kollektivtilbudet eller tannhelsetjenestene som vil få store kutt for å kunne betale dette. Satsingen på fylkesvegene er jo allerede på et bunnivå med de rødgrønne, så der er det lite å kutte slik det er nå.

Dersom Ap står fast ved kravet om omkamp i denne saken kan man risikere å rasere det økonomiske grunnlaget til fylkeskommunen fullstendig. Jeg håper inderlig at fylkesordføreren tar til vettet og tar ansvar i denne saken, slik at vi unngår total rasering av Trøndelag fylkeskommune slik Ap nå legger opp til.

Lill Harriet Sandaune, gruppeleder, Trøndelag FrP