Smart å åpne Høyesterett

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 4. februar.
Meninger

Når Høyesterett skal behandle tre barnevernssaker den kommende uka, skjer det ved at den øverste rettsinstansen åpner dørene for offentligheten. Det til tross for at hovedregelen i domstolsloven sier at barnevernssaker normalt skal gå for lukkede dører. NTB skriver at beslutningen om mer åpenhet i Høyesterett har sammenheng med at det for tiden er stor offentlig interesse for barnevernssaker generelt i norske domstoler.