Kan Kristiansund bli trøndersk?

Skal Trøndelag være en fristat for inneklemte og utilpasse nordmøringer, eller bør vi stenge grensene nå?

BROBYGGING: At bystyret i Kristiansund ønsker å utrede en «Mørexit» for heller å bli trøndere, er jo en hyggelig anerkjennelse. Trønder-grensa må imidlertid ikke gå lenger sør enn at også nye trønderne heier på Rosenborg, skriver vår kommentator.  Foto: Scanstockphoto

Meninger

Tirsdag kveld gjorde bystyret i Kristiansund et vedtak om å utrede hvorvidt bykommunen, som har vel 24.000 innbyggere, bør bli trøndere. I tillegg er Smøla og Aure også i ferd med å se nordover. Kristiansund er vel nesten avhengig av at nabokommunene som faktisk grenser til Trøndelag blir med på laget, for ikke å bli en kolonistat fristilt fra det trønderske riket. For kystbyen Kristiansund på Nordmøre handler det om gamle fogdestrider og nyere sykehusstrider i en evig kamp mot Molde. Det er jo for så vidt en kamp vi som fotballelskende trøndere kan forstå, om enn i andre termer og på andre arenaer.