En hån mot rovviltnemndene

Leder i Trønder-Avisa lørdag 8. februar.
Meninger

Det er påfallende hvor lite makt de lokale rovviltnemndene har, når det kommer til stykket. Selv om rovviltforliket på Stortinget, som det er altså er politisk enighet om, har gitt regionale rovviltnemnder, oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og sametinget, ansvar for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivået som Stortinget har fastsatt. Da er det nesten litt urovekkende at rovviltnemndene blir overprøvd gang etter gang i arbeidet med å forvalte sine områder ut fra det mandatet man har fått fra Stortinget.