Et prosjekt med el-sus

Leder i Trønder-Avisa fredag 7. februar.
Meninger

For å nå både nasjonale og internasjonale klimamål er vi avhengig av løsninger som reduserer klimagassutslippene betraktelig i transportsektoren. På personbilfronten er Norge i særstilling når det kommer til kjøp av elbiler og ladbare hybridbiler, og i løpet av året kommer omtrent alle bilmerker med nye elektriske modeller. Et velutviklet ladenettverk er avgjørende for at bilister ser muligheter i å gå over til fossilfrie biler. Derfor er det gledelig at NVE denne uka kom med forslag til nytt regelverk, som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut hurtigladere også i distriktene. Det er avgjørende at det blir mulig å lade på bygda. Etter hvert som enda flere velger å kjøre elektrisk, øker også behovet for flere ladestasjoner. Ladekøer vil være svært negativt for arbeidet med å få folk til å velge elbiler. Det samme vil gjelde når man skal starte elektrifiseringen av tungtransporten.