Innlegg:

La Steinkjer blomstre videre

– Den politiske ledelsen i Steinkjer kommune har en elitistisk holdning, skriver Finn Rossing (Rødt) i dette innlegget.  Foto: Jon Åge Fiskum

Meninger

Facebooksiden til Senterpartiet i Steinkjer har samme overskrift som dette innlegget:

«La Steinkjer blomstre videre». Snodig, med tanke på at det var flertallet i kommunestyret med Sp i spissen som i praksis kuttet parkbudsjettet. Partiet Rødt la fram eget samla budsjett der vi tydelig gikk mot alle nedskjæringer. Vi ble nedstemt på alle punkter inklusiv samtlige tilleggsforslag. Med andre ord, det var stort flertall i kommunestyret for en rekke nedskjæringer. Vårt budsjett og våre tanker tapte stort.

Uansett hva vi måtte ha stemt, var det et overveldende flertall for nedskjæringer også for kutt i parkbudsjettet. Og som ordfører Gram korrekt påpeker i sitt innlegg i T-A 5/2, stemte Rødt sammen med resten av kommunestyret for kommunedirektørens forslag. Det var amatørmessig gjort av oss. Vi burde rent symbolsk ha stemt imot hele greia.


Allerede 28. januar hadde Sp, som har rent flertall i de fleste politiske organer, muligheten til å rette opp parkbudsjettet. På det tidspunktet hadde «Ja til tulipaner I Steinkjer» (Facebook-gruppe, red. anm.) over 4000 medlemmer. En svært stor del av befolkninga ga gjennom denne aksjonen klart uttrykk for at de var mot nedskjæringene i parkbudsjettet. En folkelig måte å si at de ønsket å ha mer grønt i byen vår, og at de ikke aksepterte at et av de positive symbolene om felleskap i byen skulle fjernes.

Det ble derfor fra Rødts side foreslått å flytte investeringsmidler fra ei prosjektert rulleskiløype over til parkbudsjettet. Ei rulleskiløype til 5 millioner som med stor sannsynlighet ikke kan gjennomføres i 2020 på grunn av leire i området. Parkvesenet hadde på dette tidspunkt gitt uttrykk for at de ønsket å bytte ut tulipaner med stauder. Den avgjørelsen er deres valg og ingen politiker bør blande seg inn i slike avgjørelser. Integriteten til fagfolket i kommunen bør være sterkest mulig.

Det ble fra Rødts side klart sagt fra at ved å overflytte midler, kunne parkvesenet handle eksempelvis stauder; flerårige planter. Gram må gjerne slå i bordet med alle nasjonale og kommunale reglement om bruken av investeringsmidler, men faktum er, at kjøper du trær, busker og flerårige planter, er dette investering. Men det var et klart og tydelig ønske fra flertallet i hovedutvalg at de der og da ikke ønsket å rette opp skeivheten i parkbudsjettet, uavhengig av reglement. Hadde de ønsket å rette på saken, hadde de kommet med egne forslag.

Resultatet av nedskjæringene må før eller siden vises dessverre. Det alvorlige i denne situasjonen, er at det store politiske flertallet ikke er i takt med folkemeninga. Akkurat som Folkestemmen for få år tilbake ga et krystallklart uttrykk for at det ønskes mer grønt i Steinkjer, ga «Ja til tulipaner i Steinkjer» et rungende og tydelig ønske til politikerne. Det er ikke fulgt opp!

Aksjonen er forsøkt latterliggjort og bagatellisert. Folkelige, enkle uttrykk er og blir problematisk for de med makta. Å forstyrre den oppsatte planen, den gamle tankerekka er tydeligvis ubehagelig.

Så, når Gram i sitt innlegg 5/2 bruker mye spalteplass for å forklare hvorfor den kommunale økonomien har gått skeis, forundres vi. Her presenteres blant annet  nye bemanningsnormer, nye beregningsregler og økt behov innen omsorg som noe av årsaken. Som om dette kunne være noen overraskelse!

Hvem andre enn nettopp Gram som mangeårig nestleder i KS, har hatt større kjennskap til og kunnskap om utviklinga, og sannsynlige endringer knyttet til kommune og stat?

Det overrasker også når han sier: «Det brukes ikke ei krone på hverken fotballhall eller kulturhus i årets budsjett» Er det virkelig ingen konsulenter som er inne i prosessen knyttet til kulturhus i inneværende år? Er det ingen kommunal møteaktivitet knyttet til nytt kulturhus? Eller er møteaktivitet blitt gratis? Og når det hvert år settes av millioner i fond tiltenkt kulturhus, så er vel dette strengt tatt å bruke bruke kroner som kunne vært benyttet i 2020 til investeringer innen andre viktige formål.

Ordføreren hevder også at den planlagte fotballhallen ikke kommer til å belaste kommunens driftsbudsjett framover. Leieinntekter fra nabokommuner er tenkt å være blant  hovedfinansieringskildene. Vi mener det i beste fall er naivt. I intensjonsavtalen mellom Inderøy og Steinkjer står det at Inderøy kommune i byggetrinn 2 skal bygge ishockeyhall og innendørs 7-er fotballhall. Sannsynligheten for at ungdommer fra Inderøy kommer for å spille i vår hall, vil sannsynligvis dermed sterkt begrenses.

Kanskje er det Rødts inntog i kommunestyret med andre tanker, andre ideer og andre vyer, som har fått den politiske ledelsen til å kvesse klør og kvikne til. For når vi legger fram vårt syn på situasjonen innen eksempelvis omsorg, og når vi mener at kultur er viktig, men at kulturhus må vente til vi har tatt vare på sjuke og fattige, så får vi høre i korridorene at vi «snakker ned kommunen». Når folk flest gjennom media bruker sin rett til å fortelle om mangler innen skole, helse og rusomsorg, så konkluderer den politiske ledelsen med at innbyggerne trenger en realitetsorientering! Det er en elitistisk holdning som overrasker. Kunnskap er så mangt, og finnes rikelig også utafor rådhuset.

Nå får vi glede oss til våren og nyte årets blomsterhav på nordsia. Jeg er overbevist om at parkvesenet gjør det vakkert rundt oss i årene som kommer også.


Finn Rossing, Rødt, Steinkjer


Tomtefestere føler seg overkjørt: Festeavgiften økte med tusen prosent

Boligeiere på Mære føler seg overkjørt av grunneieren, som har tidoblet festeavgiften. Nå truer de med å gå rettens vei.

 

Fikk ikke støtte for statlig eldreomsorg i Steinkjer

Flertallet i kommunestyret ønsket ikke å ha statlig styring av eldreomsorgen, selv om kommunen kunne spart millioner.

 

Gautes botilbud berget inntil videre

Hovedutvalg helse og omsorg i Steinkjer aksepterte ikke helsesjefens forslag til nedskjæringer. De krever bedre involvering av brukere, pårørende og ansatte i framtiden.

 
 
 

I 14 år har det blitt plantet tulipaner i Steinkjer. Nå kan det være slutt

Nyheten faller ikke i god jord hos tidligere bygartner og lokalpolitiker Finn Rossing (Rødt).

 

Ansatte bekymret for Steinkjer sykehjems omdømme og rykte etter avisoppslag.

Bildet av blokkert dør sjokkerte ansatte

Ansatte kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av Steinkjer sykehjem, og sier det ikke er noen etablert praksis at dørene stenges med stoler.