Kommunenes store test

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 11. februar.
Meninger

Eldrebølge. Dette ordet har vært i vokabularet vårt i mange år allerede. Det er beskrivelse av en samfunnsendring som skal skje en gang fram i tid. Et utfordring vi skyver på. Realiteten er at mange kommuner begynner allerede å merke dønningene av en demografisk bombe: Flere eldre, kombinert med at de eldre lever lengre, de blir utskrevet tidligere fra sykehusene, mange unge får omsorgsbehov og innbyggerne i trønderske kommuner bor spredt. Dette blandes også med en økonomisk virkelighet som ikke tar høyde for flere sykehjemsplasser, eller mer hjemmetjenester. Selv om eldrebølgen har vært kjent lenge, og selv om det ikke kommer overraskende at den påfører kommunene store utfordringer, ser det likevel ikke ut som kommunene har klart å forberede seg godt nok.