Pelsforliket som til slutt måtte komme

Leder i Trønder-Avisa onsdag 12. februar.
Meninger

Stortinget vedtok 1. juni i 2019 et forbud mot pelsdyrhold. Før 1. februar 20205 må alle pelsdyrbønder legge ned driften. Avviklingen av pelsdyrnæringen har vært Venstres store kampsak, som de fikk gjennomslag for i Granavolden-erklæringen til Solberg-regjeringen. Til tross for at forslaget knapt har noen reell støtte på Stortinget. Det store spørsmålet har siden vedtaket vært hvilken kompensasjon bøndene skulle få for å måtte legge ned sine egne livsverk og arbeidsplasser – med tvang.