Gammeldags pensjonsregel

Leder i Trønder-Avisa torsdag 13. mars.
Meninger

Er det fornuftig at arbeidstakere går ut på dato når de er i 40-50-årsalderen? I staten er det 170.000 kvinner og menn som har yrker som er omfattet av slike særaldersregler, som forplikter arbeidstakeren å slutte ved en gitt alder. Det ligger ingen fornuft i at politifolk må slutte i jobben sin ved fylte 57 år, eller at ballettdansere får yrkesforbud ved fylte 41. Når vi vet at både barnehagelærere og sykepleiere kan jobbe til de er 70 år, gir det ingen mening. Det er derfor helt legitimt av regjeringen å forhandle om særaldersgrensene i offentlig sektor, fordi hele ordningen er for tilfeldig og ulogisk.