Innlegg:

Levanger videregående truer ikke russen – tvert imot

Assisterende rektor Grethe Friedrich ved Levanger vgs. skriver om russ og russetid i dette innlegget.

Grethe Friedrich, assisterende rektor ved Levanger videregående skole.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Levanger videregående truer ikke russen. Tvert imot – ønsker vi et samarbeid for å gi alle en trygg russetid.

Utviklingen av russekulturen har tatt en retning som utfordrer skolen på mange områder. Derfor ønsker Levanger videregående skole å fortelle hvilke verdier som er viktige for oss, hva vi jobber mot, og ikke minst synliggjøre noe av det som bekymrer oss i utviklingen av russefieringen.

Først må jeg understreke at vi på Levanger videregående har flotte ungdommer. De er engasjerte, aktive, positive, hjelpsomme og trivelige. Det er veldig hyggelig for oss som jobber her på skolen å komme på jobb hver dag og hilse på, snakke med, og å diskutere med våre elever. Skolen har et stort ansvar for at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det er et ansvar vi tar svært alvorlig. Vi opplever å ha et godt læringsmiljø på skolen og elevene synes, stort sett å trives.

De utvalgte punktene Trønder-avisa viser til i 13.02 stemmer. Kommunen, politiet og videregående uttrykker bekymring overfor;

  • Russegrupperinger
  • Kjøpepress på klær og utstyr
  • Russesanger
  • Russebusser

Levanger-rektor truer med å straffe russen

Levanger videregående skole advarer mot dårlige holdninger. – Det kan få konsekvenser for russetida, sier assisterende rektor Grethe Friedrich.

 

Russegrupperinger ser vi at ofte blir lukkede sosiale system med egne koder og regler. Gruppene skaffer seg like klær og effekter for å synliggjøre tilhørigheten sin, de sitter sammen i kantina, de reiser på turer sammen og de oppleves som ekskluderende på mange av de andre elevene. Det er ikke lett å komme utenfra og bli tatt opp i en etablert gruppe og mange av våre elever føler at de faller utenfor. Levanger videregående skole har mange russegrupper. Ikke bare blant årets avgangskull, men også på de andre trinnene. Flere elever sier at russegruppene oppleves ekskluderende, og flere uttrykker ensomhet knyttet til dette.

Kostnader er vi bekymret for ved at russefeiring ofte svært dyrt. Elevene opplever et stort kjøpepress fra store, kommersielle aktører som tilbyr alt fra klær til opplevelser. De skal ha bukser, gensere, luer, truser, russekort, russeeffekter, logoer, gruppenavn, russesanger. Vi har elever som, allerede ett og ett halvt år før de skal være russ, har brukt titusenvis kroner på russeutstyr, russesanger og russestæsj. Våre avgangselever fra forrige år sier at de har erfart hvilke konsekvenser dette kjøpepresset fikk for deres feiring og de anbefaler det ikke.

Levanger videregående skole har nylig blitt omtalt i Trønder Avisa knyttet til en av våre russegruppers sanger. Vi som skole verken kan eller vil sensurere sanger. Men vi kan utfordre elevene våre på hva innholdet i sangene symboliserer, hvilke ord som brukes og hvilke verdier som formidles. Det kan virke som russesanger må være drøye. At det er en sjangre-spesifikk egenskap. Men er det greit med tekster som omtaler jenter som horer, inviterer småjenter til å utføre seksuelle tjenester, forherliger rus og narkotika, oppfordrer til sex med bevisstløse eller til å skjenke full andre?

Elevene våre mener at ikke vi forstår ironi, og ja, kanskje vi ikke gjør det. Men en undersøkelse utført for Actis viser at en av tre unge mener russelåtene påvirker holdninger ogøker aksepten for å ha sex med en som er for full til å si ja eller nei, neste 50% mener det øker aksepten for å drikke seg dritings og ca 25% mener det øker aksepten for å teste ut narkotika.

Russebuss har vært tema i år, og det vil nok være et tema i flere år som kommer. Vår russ har i flere år vært sykkelruss og kampen om å få en gammel, men god sykkel, som kan males rød eller svart har startet tidlig. Dette har skolen vært veldig glade for. Vi ønsker ikke russebusser. Jeg skal forklare hvorfor. Både politi og forskere, blant andre Willy Pedersen, peker på flere uheldige aspekter ved russebusser. Busser medfører mer vold og slåssing. Dette skyldes blant annet rivaliseringer mellom ulike busser. Det er god grunn til å tro at det brukes mer narkotika og det omsettes mer narkotika i russebusser enn i andre arenaer der russ samles. Det er en økt risiko for seksuelle overgrep i tilknytning til russebusser da en av trendene er at svært unge jenter inviteres med til å «rulle» sammen med bussgjengen mot diverse tjenester (funn fra «Russefeiring og risiko» Stein Malmo og «Erfaringssrapport Russ 2019 En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland).

Samarbeid er viktig, og både videregående, kommune og politi samarbeider godt med årets russestyre. Det har blitt en feil fremstilling om samarbeidsklimaet mellom elever og samarbeidsaktørene. Vi diskuterer på en saklig måte og russestyret oppleves som engasjerte og reflekterte ungdommer.

Samarbeidet mellom kommune, politi og russ som vi har hatt i flere år, oppleves som svært godt og nyttig for alle parter. Levanger kommune stiller tomt til disposisjon for russecamp (for russ over 18 år), der russen kan samles og være sammen. Kommunen stiller med strøm, toaletter, søppel-containere etc. Dette har klare fordeler for alle parter. Russen får en trygg og god plass å være sammen. Det er foreldrevakthold på campen til enhver tid. Dette for å forebygge uheldige opplevelser og skader. Det gjør det også lettere for politiet å holde kontroll og få et godt samarbeid med russen. En buss derimot er et rullende festlokale uten voksen-vakthold. Det er vanskeligere å kunne hjelpe hvis noe skjer og det er vanskeligere å ha kontroll. Og - hvis det etableres buss på Levanger stiller ikke Levanger kommune med russecamp og samarbeidet mellom partene oppheves.

I mange andre kommuner ønsker russen et felles oppholdssted. Nettopp at alle kan være samlet. Dette er vi i Levanger så heldige at kommunen stiller med, men da må russen følge de retningslinjene som kommunen gir. Om ikke så mister man dette godet.

Det er det eneste konsekvensen som tydeliggjøres. Ingen trussel, men en tydeliggjøring av våre holdninger og verdier, og et ønske om at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid slik at russetiden oppleves som trygg og inkluderende for alle – med felles russecamp tilbydd fra kommunen. De aller fleste av Levanger videregående skoles avgangselever vil ha en inkluderende feiring av endt skolegang med gode felles opplevelser og gode minner.

Skolen, politiet og kommunen står derfor samlet om å invitere elever og foresatte til å hjelpe oss til å snu, det vi nå opplever som en negativ trend i russefeiringa.

Grethe Friedrich, assisterende rektor ved Levanger videregående skole