Fylkets hus handler om mer enn et hus

Det er ikke Trøndelag fylkeskommunes ansvar å utvikle Steinkjer sentrum, men en livskraftig by er viktig også for fylkes-kommunen.

Stasjonstomta i Steinkjer: Et av forslagene i en mulighetsstudie som Trøndelag fylkeskommune har fått laget, viser hvordan det kan komme til å se ut på stasjonstomta. Et nytt Fylkets hus foran til høyre med rådhuset bak. Studiene viser at det også er plass til et hotell på tomta. Bak hotellet ser vi Nav-bygget som er under oppføring: Den lille bygningen mellom hotellet og Fylkets hus er dagens gamle jernbanestasjon. Tegning: Rambøll. 

Meninger

Steinkjer er administrasjonsstedet for Trøndelag fylkeskommune. Det er opplest og vedtatt, selv om Trondheim naturlig nok har en relativt stor administrasjon også. Derfor bør det være i fylkeskommunens interesse at Steinkjer blir en så bra vertskommune som mulig, for å være en så attraktiv by som mulig – både å bo og jobbe i.

Det høres kanskje ut som snobberi å skulle flytte fra dagens Fylkets hus på Nordsileiret og inn til en eller annen tomt i sentrum. Det er tross alt ikke lange biten å gå fra stasjonen. Dessuten er det ikke fylkeskommunens ansvar å sørge for at Steinkjer får et nytt hotell med bedre konferansefasiliteter. Men det er definitivt også i fylkeskommunens interesse. Selv om politikerne skulle komme fram til at det beste er å være der man er i dag, er det store investeringsbehov. Huset er upraktisk inndelt og innredet, og det mangler gode rom for å arrangere både fylkesutvalg og fylkesting i Steinkjer.

Dessuten er fylkeskommunen relativt tynget av gjeld, og ved å inngå en langsiktig leieavtale med en hotellkjede – som eksempelvis Thon-kjeden, som er et av dagens alternativer – bidrar det til å frigjøre kapital ved salg av dagens lokaler, samt at det potensielt kan være mulig å se for seg at leiekostnaden i et nytt bygg er rimeligere enn driftsutgiftene ved å eie en eldre bygningsmasse. I tillegg vil nye lokaler nær jernbanen og sentrum være særdeles viktig for Steinkjer som by og administrasjonsby. Kommunen blir dermed mer attraktivt for både dagens og framtidige arbeidstakere.

Sist fredag la Trøndelag fylkeskommune ut et kart som viste prosentvis endring i antall sysselsatte i alle kommunene i Trøndelag, i fjerde kvartal fra 2010–2019. Ved å følge Trønderbanen nordover, er det ganske betegnende hvordan veksten avtar jo lenger nord du kommer fra Trondheim stasjon. Bildet er ikke entydig, men tendensen er klar: Mens det er sterk vekst i Stjørdal (7,8 prosent) og Levanger (9,3 prosent), faller den markant når du kommer til Verdal (1,5 prosent). Inderøy har negativ utvikling (-0,7 prosent), mens Steinkjer står på stedet hvil – 0,0 prosent.

Denne trenden finner vi på andre områder også, der Trondheim er episenteret, og hvor vekst og utvikling gradvis reduseres i områdene rundt – som ringer i vannet. For Steinkjer, som er endestasjon på Trønderbanen, handler det derfor om å skape en attraktiv by med nytt universitetsbygg, nytt kulturkvartal, stort kjøpesenter og med et levende bysentrum. Ringvirkningene for sentrum reduseres kraftig av å ha et Fylkets hus et kvarters spasertur unna. I motsatt ende er det mulig å se for seg gode effekter av flytte noen hundre arbeidsplasser, bygge et nytt hotell som kan bidra til flere arrangementer, møter og konferanser i tøffelavstand til bevertning og butikker. For den som utgjør den ytterste ringen i vannet, er det avgjørende viktig å skape noen små "plopp" i egen dam, for å sikre flere ringvirkninger. Derfor er et nytt Fylkes hus mer enn bare et hus for Steinkjer, men også for fylkeskommunen.


Frp vil ikke bygge nye fylkeshus i Trondheim og Steinkjer.

Dette vil ikke Frp ha - mener nye fylkeshus er sløsing

Gruppeleder Lill Harriet Sandaune (Frp) mener det er ei vanvittig sløsing med offentlige midler å bygge to nye fylkeshus i Trøndelag, som det legges opp til.

Vil selge Fylkets Hus i Steinkjer.

I dette planlagte hotellet kan administrasjonen til fylket få sine kontorer

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen vil anbefale å selge dagens Fylkets Hus på Steinkjer, og i stedet inngå et leieforhold med Thon-gruppen i det planlagte hotellet ved Amfi.