Kast forslaget i søppeldunken

Leder i Trønder-Avisa torsdag 27. februar.
Meninger

Det pågår for tiden et arbeid for å endre renovasjonsforskriften i Innherred Renovasjon, som er et interkommunalt renovasjonsselskap. I forslaget som er på høring, legger selskapet blant annet opp til å skjerpe kravene til vegene hvor renovasjonsbilene skal kjøre. Der kravene tidligere var «krav om kjørbar veg», er det nå foreslått endret til blant annet følgende: «Vegen må være 3,5 meter bred, ha fire meter fri høyde og maks 10 prosent stigning».


Søppelbilen vil ikke kjøre bratte bakker: – Man skulle nesten tro det var 1. april

Innherred renovasjon foreslår å skjerpe kravet til vegstandard og vil ikke kjøre veger med mer enn ti prosent stigning, ifølge høringsutkastet.


Det er i og for seg en plausibel forklaring at selskapet tenker på trafikksikkerhet. Store renovasjonsbiler, hvor ansatte skal av og på, hvor det er store krav til oversiktlighet for å kunne gjøre avfallshentingen med forsvarlighet, er det åpenbart at trafikksikkerheten må ivaretas. Men å skulle sette så klare begrensninger i stigning på veg, vil forskriftsendringen trolig ramme lagt bredere enn selskapet ser ut til å ha tenkt på. Det er en åpenbar svakhet at forslaget ikke er utredet eller konsekvensutredet. Det i seg selv tyder på at hele forslaget er en tikkende bombe.

For det er ingen tvil om at mange kommuner har både bratte veger, også i tettbygde strøk. Det vil derfor være å gå baklengs inn i framtida om søpla, eksempelvis i et boligfelt, må trilles eller kjøres til toppen eller bunnen av en bakke for å kunne bli hentet av et renovasjonsselskap. Et interkommunalt, og dermed et offentlig eid selskap, må ikke innrette seg på en slik måte at innbyggerne – de egentlige eierne – blir unødvendig skadelidende. Det er tross alt innbyggerne som betaler for at søpla skal hentes og forvaltes.

Det er i stor grad de samme kommunene som eier vegene. Innherred renovasjon eies av de ni kommunene Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik. Når vi vet, eller i hvert fall kan se for oss, topografien og bosettingsmønsteret i disse kommunene, sier det seg selv at mange innbyggere vil rammes av krav til maksimalt 10 prosent stigning på vegen. Dersom problemet er framkommelighet, må den offentlige vegeieren legge bedre til rette for at det mulig for renovatøren en trafikksikker avfallshenting. Å «straffe» innbyggerne er en feilslutning. Derfor kan denne delen av forslaget snarest kastes i papirkurven, og det trenger ikke gjenvinnes – med mindre det kommer med en helt annen konklusjon. Det er mulig kravet om kjørbar veg ikke er tilstrekkelig, selv om det lyder som et fornuftig og naturlig minstekrav.


Prosjekt i Levanger kommune skal gi oversikt over ressurser som ofte regnes som avfall.

Søppel skal gi nye næringsveier

Sirkulærøkonomien skal erstatte «bruk og kast»-samfunnet, og Levanger kommune vil bli ledende i Norden.

Flere enn før ser til Verdal

Etter at det ble kjent at Sintef åpner kontor i Verdal Industripark, har interessen rundt industriparken og VIP-senteret økt.

Mener sekkene til plastemballasje misbrukes av innbyggerne

Innherred Renovasjon har gått tom for sekker til plastemballasje, og mener årsaken er at de brukes til andre formål enn å sortere plastavfall.