På sporet av en togsatsing

Leder i Trønder-Avisa fredag 28. februar.
Meninger

De neste ti årene skal det bygges E6 for mellom 20 og 30 milliarder kroner i Trøndelag. Tidenes motorvegsatsing vil redusere kjøretiden og bedre trafikksikkerheten betraktelig på de strekningene som er vedtatt, selv om de politiske målsetningene er at biltrafikken skal avta. Dette paradokset ble poengtert og diskutert i et debattmøte i Verdal torsdag, arrangert av fagforeningen Tekna, hvor blant andre stortingspolitikere fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet deltok. Den avgjørende faktoren om hvorvidt trafikken på E6 vil reduseres, er om det finnes reelle alternativer til bilen og vegen. I så måte er jernbanen den eneste natrulige utfordreren. Det er imidlertid helt umulig å se for seg at en 100 år gammel jernbane kan utkonkurrere en splitter ny, firefelts E6. Det må en ordentlig jernbanesatsing til.

Derfor var det både gledelig, men ikke minst tvingende nødvendig, at regjeringen i fjor omsider fant midler til Trønderbanen på statsbudsjettet for 2020. Der er det satt av 100 millioner kroner til oppstarten av elektrifisering og dobbeltspor på togstrekningen Trondheim og Stjørdal, samt fra elektrifisering fra Stjørdal til svenskegrensa langs Meråkerbanen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner. Det er svelget mange kameler og spist mange kaker de siste ti årene, etter at elektrifisering av Trønderbanen ble nøye utredet i 2011.

De politiske dragkampene har gjort at de 35 år gamle dieseltogene fortsatt snegler seg fram og tilbake mellom Melhus og Steinkjer. Togene er overmodne for utskifting. Dersom alt går etter planen som Jernbanedirektoratet har skissert, og som flertallet på Stortinget har sagt ja til, vil Trønderbanen oppleve langt større framskritt de neste to-tre årene enn vi har sett på de siste tjue årene.

Nye tog, med dobbelt så mange seter og langt bedre komfort og arbeidsmuligheter enn dagens togsett, flere krysningsspor og en dobling av frekvensen, samt redusert reisetid på 15-20 minutter som følge av dobbeltsporet mellom Stjørdal og Trondheim, blir den nye hverdagen. Dette gjør på ingen måte Trønderbanen komplett eller ferdig utbygd, men det er en viktig start. Bare disse enkle grepene, til en tiendedel av prisen av en ny E6, åpner for en tredobling av antall passasjerer på Trønderbanen. Hvis toget blir mer attraktivt, øker det også lønnsomheten i å utbedre enda mer. Først da er man på sporet av å knytte Trøndelag enda tettere sammen. Og det er helt avgjørende.


I løpet av et par år dobles kapasiteten på Trøndebanen. Da vil man ha selvkjørende buss fra stasjonen og hit

I løpet av et par år mer enn dobles kapasiteten på Trønderbanen. Da må Innherred stå klare til å kunne fylle setene.

Spør hvorfor Trønderbanen stopper så mange steder i Trondheim

Næringsforeningene i Innherred og fagforeningen Tekna inviterer til jernbanediskusjon torsdag.

Vil ha firefelts E6 mellom Åsen og Steinkjer

Firefelts E6 mellom Åsen og Steinkjer er det eneste riktig å bygge, mener Trøndelag Høyre.