Kommunene må bruke makta

Leder i Trønder-Avisa fredag 13. mars.
Meninger

Mens Danmarks statsminister Mette Fredriksen onsdag kveld kunngjorde at alle skoler og barnehager skulle stenges, som følge av stor spredning av coronaviruset, valgte norske myndigheter å vente med de store og krevende beslutningene. I Stortingets spørretime onsdag, uttalte statsminister Erna Solberg (H) at det fortsatt var lav spredning i Norge, og antydet med det at det ikke var grunnlag for å gjøre for omfattende grep ennå.

Når det i flere kommuner nå varsles om at virusspredningen er ute av kontroll, er det nettopp store og dramatiske beslutninger som virker inn for å dempe spredningshastigheten og å spre risiko. Det er ikke enkle beslutninger mange i næringslivet har gjort heller, ved å sende ansatte hjem. Enten til hjemmekontor eller i permitteringer. I krisesituasjoner, som coronoasituasjonen definitivt er blitt, kreves det tydelig ledelse og besluttsomhet. Når usikkerheten rår trenger folk å ledes. Hvis det skorter på beslutningsvilje på toppen, er god mellomledelse avgjørende for å treffe gode beslutninger lenger ned i systemet.


Livestudio: Få siste nytt om korona-viruset

I vårt livestudio vil vi fortløpende oppdatere med de siste nyhetene om korona-viruset.


Samtidig som kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannen etterlyser tydeligere beslutninger fra regjering og departement, må ikke lokale myndigheter underslå den myndighet de selv har. I §4 i smittevernloven er det påpekt at kommunestyrene i gitte situasjoner kan vedta å stenge virksomheter, samt isolere geografisk avgrensede områder, og i hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

Det er dette vi de siste dagene har vært vitne til i flere kommuner. Onsdag ettermiddag valgte formannskapet i Stjørdal å stenge alle barnehager og skoler, mens kommuneledelsen i Levanger kom til samme konklusjon torsdag formiddag. I påvente av at nasjonale myndigheter kommer med mer generelle bestemmelser og tiltak, er det viktig at lokale myndigheter gjør det som er nødvendig – ut fra den myndigheten de har. Og da er det bedre å stenge for mye enn for lite.

Det å stenge skoler og barnehager vil ha enorme konsekvenser for folks hverdag, og det vil påvirke beredskapen og bemanningen på sykehus og sykehjem. Vi går inn i en unntaktstilstand som rammer hele samfunnet. Samtidig tror vi det kan være riktig å gjøre tiltakene på et tidspunkt hvor smitten ennå ikke har kommet til grunnskolene og barnehagene, for da vil man ha langt bedre forutsetninger for å dempe smitten.


Nå: Levanger stenger alle skoler og barnehager

Kommuneoverlegen i Levanger har bestemt å stenge alle skoler og barnehager i Levanger.

Verdal stenger alle skoler og barnehager

Torsdag morgen besluttet rådmann Jostein Grimstad og ordfører Pål Sverre Fikse å stenge alle skoler og barnehager i Verdal fra torsdagens arbeidsslutt.

Kommuneoverlege: – Situasjonen er ute av kontroll

Kommuneoverlege Arne Bye kan nå ikke gjøre annet enn å se på at smitten sprer seg. – Situasjonen er ute av kontroll, sier han.