Nå går vi over i krisemodus

Når skoler og barnehager nå stenges, krever det litt ekstra av oss alle.

VIKTIG JOBB: Lokalsamfunn må nå samarbeide og være på tilbudssiden for at helsearbeidere som Stina Mostervik i Stjørdal kan gjøre den viktige jobben de er satt til, skriver kommentator Johan Prestvik.  Foto: Sveinung Uddu Ystad

Meninger

Kommunene er, og har vært, i et kraftig dilemma den siste tiden. Å stenge skoler og barnehager er et meget kraftfullt virkemiddel for å dempe coronasmitten, men samtidig er det et svært inngripende tiltak i beredskapen - og en kraftig kjepp i samfunnshjulet. For når barna må være hjemme, tvinges flere foreldre til det samme. Og da går det utover tilgjengelig mannskap på kritisk viktige institusjoner, som sykehus, sykehjem, barnevern og i hjemmesykepleien. Derfor har nok flere kommuner valgt å utsette en slik beslutning så lenge som mulig.


Maner til dugnad for å holde helsevesenet i gang

Torbjørn Solstad i Verdal har hjemmekontor, og tilbyr å passe noen ekstra barn for foreldre i helsevesenet.


Nå har flere kommuner likevel kommet fram til at det er bedre å være føre var, og har valgt å stenge skoler og barnehager. Det er beslutninger som i verste fall rammer hele beredskapen, men det må likevel forsvares. Fordi det trolig vil spille en avgjørende rolle for å dempe smitten. Skoler og barnehager, med store grupper barn samlet i små rom, er naturlig nok svært utsatt dersom viruset først kommer innom dørene. Et kraftig smitteutbrudd vil derfor være langt mer lammende enn at friske barn må være hjemme et par uker.


Verdal stenger alle skoler og barnehager

Torsdag morgen besluttet rådmann Jostein Grimstad og ordfører Pål Sverre Fikse å stenge alle skoler og barnehager i Verdal fra torsdagens arbeidsslutt.


Nå går vi inn i et krisemodus, hvor samfunnet blir gående for halv maskin et par uker. I første omgang. Det krever mye av hver og en av oss. At vi bør begrense sosial omgang, betyr ikke at vi trenger å hamstre mat og dopapir for flere uker framover. Vi må også se til at folk rundt oss fungerer. Vi må vi samarbeide om å få hverandres hverdag til å gå rundt, og at de som må jobbe gis mulighet til det. Etter hvert som flere ventes å bli syke, og behovet for helsehjelp øker, er det avgjørende at sykehusene og øvrig helseinstitusjoner ikke lammes.

Her skal viktig og krevende helsehjelp utføres, og det er her risikoutsatte grupper befinner seg - kronisk syke og gamle. For at sykehusene skal kunne ha kapasitet ukene framover, kreves det at kommunene tar hjem pasienter som ikke trenger å ta opp sykehussenger, slik situasjonen er nå. Operasjoner som kan utsettes, må bli det. Det betyr at også kommunene må ha mannskap og ressurser nok til å ta seg av et økt antall pasienter og brukere.

Hvordan dette slår ut med stengte skoler og barnehager, gjenstår å se. Men ordet beordring ligger nok langt fram i vokabularet til arbeidsgivere i helsesektoren nå. Dersom pågangen av syke øker både på sykehusene og i kommunene, vil det trolig bli helt nødvendig. Beredskapsplanene i helseforetakene åpner også for å beordre sivile til å utføre sivile oppgaver. Her må institusjonene spille på lag. Det samme må det øvrige samfunnet. Vi må være på tilbudssiden.


Livestudio: Få siste nytt om koronapandemien

I vårt livestudio vil vi fortløpende oppdatere med de siste nyhetene om korona-viruset.


Nå krever det at vi støtter helsearbeiderne, som spiller en livsviktig rolle. Nå kreves det harde prioriteringer, både for hver enkelt av oss, men også av lokalsamfunn og Norge som nasjon. Det handler om å unngå store smittetopper og samtidige forekomster av sykdom, som vil skape stort press på en allerede presset helsesektor. Men det handler også om å ta oss av barn og eldre, som kanskje kjenner ekstra på engstelsen nå. For det må vi ha respekt for.

Og om vi, når det verste er over, skulle komme fram til at det ble mye styr for lite, så får vi takke oss lykkelige over det. Det betyr i så fall at alle de omfattende tiltakene var verdt det. Enn så lenge må vi bare håpe.


Stenger alle videregående skoler for å rydde opp - mener kommunene var uryddige

Fylkeskommunene tar ansvar og stenger alle landets videregående skoler, sier Trøndelag fylkesordfører, Tore O. Sandvik (Ap).

Ber samfunnet tenke på samme måte som i krig

Statsviter Espen Leirset etterlyser en tydeligere nasjonal ledelse for å håndtere corona-krisen. - Beredskapsmessig må vi tenke på samme måte som i krig. Fienden er corona nå.