Dine valg kan bety «leve» eller «ikke leve» for lokale bedrifter

Bedrifter i håndverksbransjene rammes hardt av situasjonen rundt koronaviruset. Dine valg som kunde kan bety leve eller ikke leve for din lokale byggmester, frisør eller restaurant m.fl.

Ranka Erić Kvarving, daglig leder i Håndverkerforeningen i Trondheim og Vidar Sagmyr, daglig leder i Byggebransjens Uropatrulje.  Foto: Fotograf Hattrem/Privat

Meninger

Aldri før har det vært viktigere å ta vare på de små lokale bedriftene som nå. Vi ser at den nasjonale krisen vi er inne i, er en krise vi ikke har opplevd siden krigstid. Etter krigen var det nettopp håndverkere og «vanlige arbeidsfolk» som var store bidragsytere til å bygge opp Norge til det landet vi har i dag.

Den siste uken har vi virkelig fått testet om nasjonen er rustet til å møte enhver utfordring som kommer, og har beredskap til å håndtere enhver krisesituasjon. Vi ser at Norge har håndtert dette på en bra måte, sammenlignet med andre land i Europa, men vi er fortsatt bekymret for det som kommer.

Vi er redde for at krisen vi er inne i, vil få katastrofale ringvirkninger. Næringslivet i Norge består i hovedsak av små- og mellomstore bedrifter. I følge SMB Norge er 95 % av Norges arbeidstakere ansatt i bedrifter med mindre enn 5 ansatte!

Dette betyr at noen i din umiddelbare nærhet mest sannsynligvis blir rammet av denne krisen. Hvordan kan vi på best mulig måte bidra til at flest mulig av dem som har fått permitteringsvarsel i disse tider har en arbeidsplass å gå til når situasjonen er normalisert?


Nav: 45.000 søknader om dagpenger ved permittering

Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager, opplyser etaten tirsdag.

Gjeldsrådgiver: – Ikke ta i bruk kredittkort for å kompensere for tap av inntekt

Nav har mottatt 45.000 søknader om permitteringer de siste fem dagene. – Nå er det viktig å ikke få panikk, sier gjeldsrådgiver Trygve Rossebø i Nav.


Krisen har rammet bedrifter over hele landet – noen av disse bedriftene, slik som for eksempel frisører, har mistet levegrunnlaget sitt over natta.

Vi snakker om tusenvis av firma som er bygd opp gjennom flere år, med hardt arbeid – disse bedriftene som tar sitt samfunnsansvar med lærlingeplasser slik at man fører fagene videre og sikrer arbeidsplasser, disse bedriftene som benytter faglært arbeidskraft og sikrer gode og trygge arbeidsvilkår for sine ansatte. Dette er bedrifter vi er bekymret for!

Vi ønsker å komme med en bønn til alle sammen:

Nå er det viktigere enn noen gang at vi velger den lokale bedriften som gjennom alle år har tatt inn våre ungdommer som lærlinger, som har satset på egne fast ansatte arbeidere og som setter fagkompetanse og yrkesstolthet høyt.

Det er disse bedriftene vi håper skal være der for oss når vi trenger dem i tiden som kommer.

Avslutningsvis har vi en spesiell oppfordring til stat, fylke og kommune: Dere som er de største innkjøperne av varer og tjenester; Er det nye prosjekter som kan framskyndes? Er det vedlikeholdsarbeider, rehabiliteringer og andre håndverksoppdrag som er planlagt – hvorfor ikke sette i gang NÅ? NÅ når skoler, barnehager og flere offentlige bygg er så og si tomme for folk. NÅ er det virkelig muligheter for å gjøre disse arbeidene uten at det forstyrrer undervisning, møtevirksomhet eller ordinær drift. Ta kontakt med din lokale håndverker NÅ!

Enten du er privatperson, byggherre eller utbygger, bruk din innkjøpsmakt med fornuft og med tanke på morgendagen. Vi har behov for både en nasjonal OG lokal dugnad for å sikre arbeidsplasser i fremtiden.


Livestudio: Få siste nytt om korona-viruset

I vårt livestudio vil vi fortløpende oppdatere med de siste nyhetene om korona-viruset.