Den digitale syretesten

Leder i Trønder-Avisa onsdag 18. mars.
Meninger

Det er gode tider for firmaer som utvikler digitale løsninger for næringslivet og det offentlige nå. For når samfunnet stenges av, må folk og bedrifter holde kontakten på andre måter enn vanlig. Telefonmøter og videokonferanser fra hjemmekontor og kjøkken er i dag en del av den daglige rutinen for mange. Det er likevel noen møter det er mer krevende enn andre å skulle holde, uten at folk møtes fysisk.


Steinkjer fikk ny ordfører for tom sal

Anne Berit Lein ble mandag valgt til ordfører i Steinkjer. Det var historisk på flere måter. Ikke nok med at hun er kommunens første kvinnelige ordfører, hun ble valgt uten kommunestyret i salen.


Mandag kveld ble Anne Berit Lein (Sp) valgt til å overta ordførerklubba i Steinkjer kommune. Valget skjedde på historisk vis, da kommunestyrerepresentantene satt hjemme hos seg selv og deltok på møtet over telefon. Det var bare avtroppende ordfører Bjørn Arild Gram (Sp), nyvalgt ordfører Lein, varaordfører Øystein Bjørnes (H), Mari Grøneng Bartnes (SV), som måtte skrive under protokollen, kontorsjef Kari Årnes, som var møtets sekretær, kommunelege Sunniva Rognerud og assisterende kommunedirektør Svein Åge Trøbakk, pluss tre teknikere, som var fysisk til stede i Weidemanssalen.

Den krevende koronasituasjonen, som preger hele landet og verden, setter oss som samfunn på en rekke prøver. Det som er helt åpenbart, er at både nasjoner, kommuner og ulike virksomheter trenger ledelse i krisesituasjoner. Derfor var ordførervalget i Steinkjer, som kom som følge av at Gram er blitt valgt som leder av KS, tvingende nødvendig. Trøndelags nest største kommune har behov for en øverste leder når viktige beslutninger om folks liv og virke skal besluttes. At møtet foregikk over telefon, understreker bare viktigheten av at noen må holde i roret – og røret.


Julie fra Levanger har rørt tusenvis med sangen fra stua: – Jeg er overveldet

Mandag bestemte Levanger-artisten Julie Vikestad Olsen seg for å spille inn en sang om virussituasjonen vi befinner oss i. Sangen nærmer seg to tusen delinger på under to døgn.


Alle store kriser påvirker samfunnslivet og fører til endringer. Det som kan bli stående som den store endringen etter koronautbruddet, er at et allerede digitalisert samfunn blir enda mer digitalt. Det kan gjøre jobben med å utvikle verden til et lavutslippssamfunn enklere, da flere og bedre digitale løsninger vil bli utviklet som følge av at folk, bedrifter og det offentlige må kommunisere på andre måter.

Det kan også fører til at kunnskaps- og teknologikløften blir enda dypere og bredere, og faren for utenforskap øker for dem som ikke klarer å delta på de digitale møteplassene. Dette er syretesten på om samfunnet klarer å ta nye digitale steg framover, samtidig som vi drar med oss dem som faller utenfor eller blir hengende etter.


Fylkesmann Jenssen: – Vi må ha lys i lampa, nett til alle og få kjøpt oss mat

Fylkesmann Frank Jenssen sier at vi må hindre smitte, men samtidig ikke lamme samfunnet fullstendig.

Får 15 ganger flere henvendelser enn normalt

De siste dagene er det over 15 ganger så mange som vanlig som har meldt seg arbeidsledig i Steinkjer. Årsaken er koronaviruset.

Innfører ingen restriksjoner mellom kommunene foreløpig

Kommunene på Innherred mener at det så langt ikke er aktuelt å innføre noen restriksjoner på innbyggernes ferdsel mellom de ulike kommunene.