Vi må tåle å ta debatten

Leder i Trønder-Avisa torsdag 19. mars.
Meninger

NRK høstet tirsdag kveld kritikk for gjennomføringen av det populære programmet Debatten, hvor forsker Gunhild Alvik Nyborg tok til orde for langt strengere virkemidler enn det de norske myndighetene har tatt i bruk så langt. Nyborg mener det er tid for full isolasjon – og var den som fikk desidert mest taletid i programmet. Helsedirektør Bjørn Guldvog og Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstiututtet, deltok også i debatten, men kom i mindre grad til orde.


Lilly Mari (7)fikk svar fra Erna

Mandag inviterte statsminister Erna Solberg til pressekonferanse for barn. Steinkjerjenta Lilly Mari Thidemann sendte inn video, og fikk svar på direkten.


Debatten skjedde samme kveld som Aftenposten kom med sin artikkel om «spillet» i kulissene i forkant av at statsminister Erna Solberg (H) la fram de mest inngripende tiltakene i det norske folks hverdag i fredstid. I avisartikkelen går det fram at det på langt nær var full enighet om at det var nødvendig, eller at det vil ha ønsket effetkt, å stenge skoler og barnehager. Folkehelseinstituttet skal ha vært skeptisk, og at det til slutt ble en politisk beslutning. For en storstilt smitteverndugnad står i spennet mellom faglige råd og politiske virkemidler – uansett. Råd og anbefalinger har liten kraft, dersom de ikke har politisk forankring.


Regionleder ønsker at alle skal gå i karantene

Leder Stian Brekkvassmo (Ap) i Namdal regionråd er forberedt på at mange namdalinger vil bli smittet av koronaviruset. Nå ber han om at alle setter seg selv i frivillig karantene.


At fagfolk har ulike synspunkter på det som nå utspiller seg er både interessant og nødvendig å få fram. På samme måte som det er interessant at ulike nasjoner velger ulike strategier for å hindre smitte internt i sine land. Italia er blitt brukt som skrekkeksemplet på et land som agerte for sent, og der stiger dødstallene jevnt. I tillegg er det komplett kaos på sykehusene. Legene må prioritere hvem som får leve og hvem som må dø. Dersom svenskene lykkes med sin strategi, med langt mildere tiltak enn i Norge og Danmark, vil det utvilsomt bli stilt spørsmål ved hvor høy pris nordmenn har måttet betale for å stenge samfunnet og holde seg hjemme. Og om faglige råd eller politisk handlekraft skal vektlegges mest. Det debatten må vi i så fall tåle å ta.


Fylkeskommunen anslår milliontap hver uke

Koronakrisen vil gi en skattesvikt på 95-125 millioner kroner, anslår Trøndelag fylkeskommune.


I en krisesituasjon, enten man heller den ene eller andre retningen, må man være lojal mot den strategien som til slutt velges. Selv om smittevernloven åpner for at kommuner kan ta avgjørelser for sine egne kommuner, er vi tjent med nasjonalt lederskap. Et virus kjenner ingen kommunegrenser, ei heller etter kommunereformen. Ulike tiltak i kommunene kunne bidratt til anarki og borgervern, og det ville gitt en langt mer krevende situasjon. Inntil vi har fasiten må vi fortsette å vaske hendene ofte. Det rådet gjelder uansett.


Så mange har søkt dagpenger i de Trønderske kommunene

Nav Trøndelag har i uke 10, 11 og 12 mottatt 9.422 søknader om dagpenger. Nesten 7.500 av dem har kommet denne uka.

Ber om dugnad for entreprenørene for å begrense skadene av viruset

Regiondirektør Tord Lien i NHO synes utviklingen i antall permitterte er voldsom, og ber alle strekke seg sinnsykt langt for å begrense skadene for næringslivet.

Ber bedrifter om å skjerme lærlinger

Sara Vorum, lærling ved Rørlegger’n Verdal, er én av mange lærlinger som står i fare for å bli permittert. Dersom permitteringene blir langvarige, kan det få store konsekvenser for lærlingordningen i Trøndelag.