Sementerer våre truede strukturer

Leder i Trønder-Avisa fredag 20. mars.
Meninger

Sentralisering har vært en merkelapp dagens regjering, i tillegg til de andre Solberg-regjeringene, har fått klistret på seg. Mantraet har vært at kvalitet og effektiviteten blir bedre jo flere man samler i en og samme enhet. Den siste uka har lært oss at for mange samlet på ett sted, i stedet bidrar til økt smitterisiko. Tiltakene statsminister Erna Solberg (H) la fram sist torsdag, var i høyeste grad desentraliserende. For når fienden er et virus, viser det seg at spredt bebyggelse og flere, men mindre, sykehus og kommuner faktisk har en nasjonal verdi. På mange måter kan man si at koronaviruset har bidratt til å forsterke verdien av desentraliserte samfunn, som er lettere å stenge av.


Landbruket trenger 30.000 arbeidere

Et anslag i Norges Bondelag viser at det nå er en mangel av 30.000 arbeidstakere i norsk primærjordbruk.


Sist onsdag skulle formannskapene i Levanger og Verdal ha felles møte om ny E6-trasé. Strekningen Åsen-Mære mangler noen politiske vedtak før det nye vegkartet kan tegnes. Så kom koronaviruset og sørget for at møtet ble avlyst. Viruset har snudd opp ned på hele samfunnet, og E6-trafikken gjennom Innherred ble plutselig kraftig redusert. Det er ingen tvil om at den pandemien som rammer verden nå, ble en øyeåpner for alle. Og trolig ble det en øyeåpner for de politikerne som skal gjøre beslutningene om hvor en ny E6 skal gå også.

Det samfunnsøkonomiske regnestykket, som i manges øyne har gått i firefelts veg og 110-sones fordel, fikk plutselig en ny X. En ukjent faktor, som kan snu opp ned på hele oppfatningen av samfunnsbygging. For hvor mye av den beste dyrkamarka er vi nå villige til å splitte og ofre for noen minutters besparelse, dersom det for all framtid reduserer vår egen evne til å produsere mat til en – forhåpentlig – økende trøndersk befolkning?


Forslaget til ny E6-løsning gjennom Levanger kommune.

Mener Statens vegvesen kaster bort tiden sin

Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen sier forslaget om å bygge firefelts motorvei gjennom den beste dyrka marka i Skogn er en avsporing.


Koronapandemien og flere naturkatastrofer de senere årene har vist oss viktigheten av å være selvforsynt med det vi har forutsetninger for å produsere selv. For når landegrenser stenges, eller de landene vi vanligvis importerer fra trenger maten selv, er det ikke fire felt med asfalt til Trondheim som vil holde liv i oss. Norge består av én prosent dyrkamark. Da vil det, både i et samfunnsøkonomisk og et beredskapsmessig perspektiv, være direkte uklokt å sette seg i en situasjon hvor man bygger ned den næringen som forsyner oss med lokal mat.


– E6-utbygging uten sunn fornuft

Gruppeleder Tommy Reinås (MDG) ber politikerne på Innherred tenke seg nøye om før de velsigner E6-planene mellom Åsen og Mære.

Avklaring rundt E6-trasé drar ut i tid

Levanger kommune har ventet over et halvt år på å få svar på om Statens vegvesen vil gå videre med en E6-trasé gjennom Levanger som tar mye dyrkajord.

Kronekollaps, urolige børser, permitteringer, pensjon – her er privatøkonom Eldars tanker og råd

De siste månedene har børsene rast nedover. Torsdag morgen våknet man til kronekollaps. Privatøkonom Eldar Rønning skjønner at det er tungt for småsparerne å forholde seg til markedet i disse tider. Her deler han sine råd.