Trenger tydelig idrettsledelse

Leder i Trønder-Avisa, mandag 23. mars.
Meninger

Mens koronaepidemien vokser fra time til time over store deler av verden, og nå for alvor ser ut til å innta også Latin-Amerika og Afrika, tviholder Japan på at landet skal arrangere OL om noen uker. Presset fra vertslandet er åpenbart så sterkt at IOC sliter med å ta en beslutning.

Å arrangere OL kommende sommer vil være en fadese av historiske dimensjoner. For det første vil utøvere fra et stort antall land være forhindret fra å delta, for det andre vil lekene i seg selv garantert bidra til å spre smitten ytterligere. Å innbille seg at vi er ferdig med koronaepidemien om noen uker er en illusjon som knapt de mest urealistiske optimistene tror på.


Idrettstoppen vil ha snarlig avgjørelse om OL/PL skal utsettes – varsler samtidig nye grep fra NIF

Ole R. Jørstad mener det vil være lurt om snarlig avgjørelse fra IOC/IPC å utsette sommerens OL/Paralympics i Tokyo. Samtidig hinter han nå om at NIF kommer til å sette ned en gruppe som skal løpende evaluere og innstille til Idrettsstyret om Norge skal delta i OL/PL eller ikke.


Flere norske idrettsledere og profiler med stor tyngde har vært tydelig på at Norge bør vise ansvar ved offentlig å kreve at lekene utsettes. En som så langt har vist seg svak og retningsløs, er idrettspresident Berit Kjøll. Hun holder krampaktig fast ved at hun har full tillit til vurderingene som blir gjort internt i IOC. Hadde hun hatt ryggrad nok til å si høyt at hun mener det er riktig å arrangere OL, kunne man i det minste forholdt seg til standpunktet – hva nå man var enig eller uenig. Nå skyver hun en organisasjon som ikke akkurat er hvitvasket for mistanker om korrupsjon og urent spill, foran seg i et spørsmål som handler om liv og død.

Idrettsminister Abid Raja (V) er tydelig der den øverste lederen for norsk idrett er uklar. Han mener Norge bør annonsere at årets OL umulig kan gå som planlagt. Selv om regjeringen ikke har noen instruksjonsrett overfor idretten, tar vi for gitt at tydelige signaler fra departementet som er ansvarlig for all idrett i landet, blir tatt på alvor.

Vi vet at koronaepidemien går over. Vi vet bare ikke når – og lite av det vi ser rundt oss, tilsier at det er over med det første. Vestlige demokratier har ingen mulighet til å gjøre som kommunistregimet i Kina – som internerte store befolkningsgrupper under forhold som ut fra absolutt alle andre kriterier enn rent smittevernmessige, er fullstendig uakseptable.

Vi skjønner at en utsettelse av OL vil få store konsekvenser for Japan. Men dersom landet holder fast på sin holdning stort lenger, vil sympati bli avløst av misnøye verden over. For idrett er uviktig i slike situasjoner som vi nå står midt oppe i. Uansett hvor mye penger som er involvert.


Skarstein må endre hele opplegget til Paralympics

Birgit Skarstein får ikke trene i båten og alt av konkurranser er avlyst, men Paralympics skal fortsatt gå som planlagt.

Jobber med nødløsning - forberedt på at samlinger vil ryke

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum lager nå både en plan A og B for treningsopplegget inn mot sesongen 2020/21.