Innlegg:

Dyremishandling angår oss alle!

Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  Foto: Anne K. Harkestad

Meninger

I Trønder-Avisa 23. mars kunne vi lese at en katt måtte opereres etter at den hadde blitt skutt på. Katten hadde skuddskader i hals- og brystregionen, etter at den ble skutt med det man tror er et luftgevær inne i et boligområde.


Tror Fluffy ble skutt på luftetur mandag morgen

Da Karianne Westerdahl Skreden skulle hente inn Fluffy etter en luftetur mandag morgen, fant hun katta liggende utenfor døra med to skuddsår i kroppen.

 

Mishandling av dyr er dessverre ikke uvanlig i Norge og stadig vekk hører vi om familiedyr, og da spesielt katter, som blir utsatt for grov vold. Ofte blir slike handlinger også filmet og delt i sosiale medier til underholdning for andre. Slik oppførsel viser manglende respekt for levende individer og er en direkte trussel mot både dyr og mennesker.

Liten oppklaring

Dyrebeskyttelsen Norge og våre lokalavdelinger anmelder flere saker hvert år som involverer grov mishandling og drap av dyr. Katter som blir skutt på eller mishandlet og torturert, skjer med jevne mellomrom rundt om i landet. Skuddskader kan være vanskelige å oppdage under pelsen på dyret, som fører til at dyret kan gå med enorme lidelser før den får veterinærhjelp. Heldigvis fattet eieren til katten Fluffy mistanke om at noe var galt, og veterinærene klarte å finne og operere ut kulene som hadde truffet halsen og brystet på katten. Selv om Fluffy fikk rask behandling, er det fortsatt usikkert om hun vil overleve skadene.

Fellesnevneren for slike voldssaker som dette, er at hendelsene blir sjelden etterforsket av politiet. Vår organisasjon etterlyser en strengere håndheving av gjeldende regelverk. Norge har en svært god dyrevelferdslov, men påtalemyndighetene må i større grad benytte seg av denne. Oppklaringsprosenten i dyrevelferssaker er svært liten, og i de få sakene som faktisk kommer så langt som til en rettssak, er det påfallende lave straffeutmålinger.

Vold avler vold

Over årenes løp har det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dette betyr at i husholdninger der dyrene mishandles, vil mennesker stå i faresonen og der mennesker mishandles, vil dyrene stå i faresonen. I saker hvor ville dyr eller andres dyr er offer, kan det finnes en historikk med voldsbruk i husholdningen til voldsutøveren.

En voldshandling, uavhengig av om den rammer dyr eller mennesker, må tas på største alvor. Handlingen til ungdommen som sparker hunden eller klipper halen av katten, kan ikke bortforklares som ungdomsstreker. Risikoen for at et annet dyr, en fremtidig partner eller barn også blir kjent med mishandlingens verden, er stor.

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, må vi alle samarbeide for å gjøre livene til disse dyrene og menneskene bedre. Vi må alle være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt. Dersom du mener noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet og barnevernet eller politiet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få et nytt liv.  

Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge