Vi trenger en dugnad for sårbare barn

Leder i Trønder-Avisa onsdag 25. mars.
Meninger

Det er snart to uker siden regjeringen la fram de mest inngripende tiltak i innbyggernes liv, i fredstid. Tirsdag ble det klart at regjeringen velger å forlenge stengte skoler og barnehager, i kampen mot en aggressiv koronasmitte i befolkningen. Beretningene fra Italia og Spania skaper naturlig nok stor bekymring for at man ikke skal gjøre nok for å hindre kollaps av helsetjenestene. Så inntil vi kan puste rolig ut, må vi ta til takke med fortsatt hjemmeskole og et samfunn på sparebluss.


Frykter korona gir utsatte barn en tøffere hverdag

Koronakrisen kan bli særlig krevende for barn som ikke har trygge rammer hjemme.


Regjeringen var tidlig ute med å beordre skoler og barnehager, som har barn fra familier med ansatte i samfunnskritiske funksjoner, til fortsatt å holde åpent. Det har vært et viktig virkemiddel for å holde hjulene i gang. Men de barna som trenger skolen og barnehagen, og kontakten med trygge voksne, aller mest, fikk ikke de samme rettighetene. Mange av dem sitter nå isolert i familier med ustabile rammer. Vold og overgrep kan skje, uten at barna har noen å gå til. Det er alarmerende og urovekkende.

Familievernkontorene har lagt ned arbeidet midlertidig, politiet i Trøndelag har utsatt 16 barneavhør og barnevernet sliter med å følge opp. Tips og varsler forsvinner når skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er satt i bero. Det gir oss alle et ekstra ansvar. Et ansvar om å følge med, bry oss og om å varsle når vi observerer ting vi ikke kan eller skal finne oss i. Eller melde bekymring når barn i gata ikke er ute og leker. Det er en viktig dugnad. Det er mange tapere i den situasjonen vi er i. Barn som trenger hjelp er definitivt blant dem som må bære den tyngste byrden.


Oppvekstdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen:

– Dette er nesten ubegripelig for voksne, hvordan kan det være begripelig for barna?

Over 17.000 elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag må være hjemme på ubestemt tid. Oppvekstdirektør er opptatt av at foreldre må prate med barna om det som skjer.


Sårbare barn og familier slutter ikke å ha behov for hjelp, selv om viruset rykker stadig nærmere. Behovet forsterkes når hverdagen tar pause. Det er når samfunnet lar rullegardina gli ned at mørket blir mørkest, og at mørketallene vokser. Derfor er det bra at Fylkesmannen følger opp kommunene og skaffer seg oversikt over hvor mange barn som følges opp. Enkelte har allerede fått tilbud om plass i barnehage og SFO, men slett ikke alle. Kanskje gir fylkesmannens oversikt en pekepinn på hvor mange som ikke får den hjelpen de skulle hatt. Sårbare barna er prisgitt at deres situasjon blir fanget opp og registrert. Det er slik det blir satt inn tiltak. At de blir sett og hørt av andre, når omsorgspersonene sliter, ikke strekker til eller forsømmer sin oppgave, er avgjørende. Når institusjonene som pleier å fange opp slike tilfeller er stengt, hviler ansvaret på oss alle.


Koronaviruset skaper krise i familiene

Mens krisesenteret opplever økt pågang som følge av koronaviruset, holder familievernkontorene stengt – mens politiet må sette etterforskningen av kriminalitet mot barn på vent.

Tusenvis av familier må innstille seg på en annerledes skolehverdag.

Slik blir skolehverdagen for 17.000 barn

De neste ukene skal tusenvis av trønderske skolebarn undervises og underholdes hjemmefra. – Jeg kommer til å savne vennene mine, sier Nora Konstance Ertsås Roel.