«Nu reise vi på høtta»

En hyttekrise i koronaens tid av Arnulf Haga.

TOMME HYTTER: Mange savner hyttetilværelsen nå som det nærmer seg påske. Værdalsbrukets hytte ved Grønningen i Verdal, med Hermannssnasa i bakgrunnen, blir kanskje stående tom denne påska.  Foto: Værdalsbruket (Illustrasjonsbilde)

Regissør Arnulf Haga har skrevet teksten om det han omtaler som «en hyttekrise i koronaens tid».  Foto: Harald Sæterøy

Meninger

NU REISE VI PÅ HØTTA. En hyttekrise i coronaens tid av Arnulf Haga

Nu reise vi på høtta.

Jaaa, nu bli det helg på høtta

Bli itj tur på høtta

Joda, det bli langhelg oppi høtta

Nei, sei æ – vi glømme høtta

Glømme høtta!?

-hi du fått fullstendig hætta

høtta e itj bærre høtt

men "bu å heim å keisardom"

e høtta te fleir melliona

hørre du! - æ snakke itj om høtt-korona! Milliona høttekrona!

Som æ spøtta inn i høtta,

hi du fått det inn i nøtta!

Farsarven fra MÆ gjol nøtta

te å finansier takstolan i høtta

å tri-hunner meter syllstokk punni høtta

som 'enn far drog fram - å stokk fer stokk bygd høtta uten slurv å slark.

Å takken det vart vart hjart-innfark på høtta

Dødd'n morfar oppi høtta?

Ja i køysenga di da'n - på henn da'n! – på da'n

spikt fast seng-gavel'n din fast i høtt'-veggan'

så låg 'enn plutsle lik med munnvik full tå firtoms-spik

å sunnustrækk i begge leggan!

Dødd'n tå corona?

Nei corona va itj oppfinni, iallfall itj på høtta!

Høtta va et fristed, kor vi skøya, å de onga produsert æ

med "stor stå-på" i den køya.

Å, denn "opp å stå" fekk æ handtert,

du va som vanle "redusert" på høtta............

Hainn gjol iallfall nøtta!

Kæm gjol nøtta?

Morfaren din krepert

mens 'n snekkert oppå høtta!

Nei, vi bærre tulla

Knulla de i køya mi da'n morfar slokna? - å der låg 'enn da de våkna?

Nei-Nei gutvott! -ska du ha det der med te-skei? Men æ bærre spør?

Du snoka!

Denne hi de ikke skrivvi nokkå om i høtt-boka! SLUTT Å KJIVAST!

Første ting på høtta e den jævla køya rivast

Typisk dæ! Rasere minnan mine oppi høtta!

Enn om ongan høre høtt'-holdningen din te høtta hold fer øran onga, far e sint på høtta – nesten spøtta!

Men æ e da gla' ti høtta!

E itj farsan gla ti høtta?

Herreguuud æ ælske høtta!

Men itj Heimevern fer fan'

som klegg på høtt-veranda'n

når at æ ska slapp'a inni høtta

mens polis'n står med forelægg på tyve-tusen 2 meter frå høtte-trappa

subsidiært førti-dagers fengsel!

E vel itj så rart for fan at æ itj får høtte-længsel!

Dæm e da itj så nøye......

Hi du hørd hainn Høya....

Skit ti Høye – Høye hainn kainn hopp i høye! Høtte-rettig-heita'n vårres får a Erna fjerna

med coronalov – opposisjon' SOV!

Det sku itj vårrå lov! For høtt-folket et slag i maska høttegleda redusert te "fis på flaska" Drit å da! Mamma e du sjuk.

- hu skumme ifrå munnvika

Irish Coffee, hu hi typisk "hyttesjuka"

Ikke la'n Høye høyne restriksjonan om coronan

Enig mamma! - aller sjett en eneste coron på høtta Neida, du ser bærre sic-pack'n Corona-øl på høtta

Itnå meir om høttaaaa! - som fra nu e fritidsboliii'

Babbel-Babbel-Babbel! -høtta e fer fan itj scrabbel! Høtta e ei høtt e ordet – Bank i bordet.

Tjo å hei å itjnå ainna


Høtta e min fritidsboli, frank å fri

å after-ski med Irish Coffe

– takk min venn, nu e æ fullt ut klår igjænn

Klår ja, du hi bættre bøtta Irish Coffe oppi høtta! Tjo å hei å itjnå ainna – æ bli så ferbainna

å nu får trøkk på painna – få en paracetamol

Utsælt pappa, men det finns på nettbutikk

på Costa del Sol å Gol- å Kasakhstan å i Wuhan

Fer fan - medisin frå Kina?

Vi hi importert frå svina utti fånøtta

så vi itj eingang får på høtta.

Paracetamol'n ifrå Kina e for alt vi veit, lopp å lus å finmalt tørka flaggermus!

Nu slutte du! Du e hysterisk!

NEI te Paracetamol fer den e antiflammatorisk Tar itj sånn en risk,

i medisinskapet på høtta finns det IBUKS

med minst tre års bruksinstruks.

Får vi rauva snart i gir! Æ vil på høtta!

Klapp att kjæft'n tøtta!

Æ å pappa, vil på høtta.....

Men æ foreslår vi utsætt te i mårrå

Men æ vil på høtta NU å jakt på hørrå!

Du e fan ta te far! En feigskit, redd a Erna!

Såmmå hønsehjerna uten høtt-vætt i, dæven smætti

Bainnes 'a på faren sin – den tøtta?

Den for farsarven te høtta så du veit!

Ytringsfriheit !

Finns itj ytringsfriheit oppå høtta!

Men vi e ikke på høtta, GAMLING.

SLUTT med idiotisk krangling.

Krangling e et lyte, SLUTT!

Vi ska lær oss kollektivt å bryte

"det faste gjerde der er stillet foran dem" Nu får Erna-kverna gå til norske hjem om samhold i vårt land

med akkompagnemang av Høie, Mæland. søtta opp av FHI,

men æ kainn faktisk vaske hendra døgnet rundt på høtta mi!

Nu reise vi på høtta!

Du tar hand om Joffa.

Stakkars Joffa – jadda vil å høtta, Joffa Ingen dumminga som høre Joffa boffa. Du te Joffa oppå fanget.

Allergi'n min – hu røyta.

Men du hi da sprøyta ban' ! Dem hjelpe vel mot hoinn-hår bainnskap å corona'n!


Det ska bli så godt så godt

Å kom sæ vekk fra jammerdal'n – å fy sør'n te høtta oppå Vulusjø'n!

På Vuløusjø'n?

Vi kainn itj kjør på Vulusjø'n? E du dum i haue, HØN!!!

Ka da?

Krysse vi kommunegrensa

må vi rett i karantene.

Men du e da fra Levanger,

Men VI-BUR-PÅ- VERDAL'N

- kjenne jævla bon'anger

at æ itj stæmt fer sammenslåing.

Herrguud nu bers det laust igjænn. Hen e bil-å høttenøkkel'an, mor, så kom så kjøre vi.

Men mor hi dryyki Irish Coffee.

Skit æ ti! Itj kontroll oppå Vulusjø'n, HØN! HØN! HØN!

Å du treng itj anger

æ har alt søkt Folke-regiseret om fløtting te Levanger,

Fløtting te ei høtt!

Rolig! Rolig! Fløtting te vår fritidsbolig!

Æ e rolig. La mæ bærre fåreslå

å unngå karantene-smella!

Skynt dæ da!

Æ vil på Vulusjøn te kvella, så da, ka?

at vi kann kjør te Sandvika.

SANDVIKA!?

Du mein itj oppi Gauphaugen i Sandvika

den brakka!? uten vatn -

uten kabel- itjnå nett-

å fortelt som en uteplass-

å scond-hand sånn tørvklosætt på utedass Mein du det du står å mene......?

Men Gauphaugen ......

Henne hen e skilsmissegrunn! Ene å alene....

Gauphaugen ligg i kommunen Verdal!

- får itj karantene!

Gauphaugen e ut for lengst! - å brakka..... Hørt' vel høtt naboan snakka

høgt om at dæm skjæmtes tå den brakka Herregud, så mange tåra

du itj ensa oppigjænnom åra!.

Brakka va ei livsløgn å ei skrøn'

Men sjølrespækt'n

fainn vi gudsjelov med høtt på Vulusjø'n. Stakkars mainn! Veit du ka?

Æ syns at du sku bli med Jens på tur i Canada.


Bestæmm dæ!

Høtt-følk hi da hevd å råderett i ti' å uti' bruksretten te høtta si

- om du vil gå den smale sti

e opp te dæ – men æ vil bruk et synonym

fra strekkinga; ein rætt å to einpå rangen. Høtt'-stian bli smal fer mæ -fer æ e brei på gangen! Kainn itj godta å bli pådøtta

et bruksomårde innte-frampå-nedpå-oppå høtta! Spør mæ da om atten måna – kæm va toska.......

Herregud, æ gruve mæ te påska!


Opposisjonen forsvarer hytteforbudet: Følg det!

SV, Ap og Sp går ut med støtte til regjeringens hytteforbud. «Laget med Oslo-briller», sier derimot Frp som vil ha endring.

Slik vil politiet håndheve hytteforbudet - satser ikke på straff

– Vi ønsker ikke å belaste oss selv med å opprette straffesaker på dette, sier politileder Snorre Haugdahl.

Flere reagerer på hytteforbud: Ulogisk på Innherred

Regjeringens hytteforbud er laget for Hemsedal, ikke hyttefeltene på Innherred, mener både hytteforeninger og politikere.