Arroganse på lederplass i Trønder-Avisa

Verran som er lillebror sa ja til Steinkjer, fordi vi hadde tillit til administrasjonen og politikerne. Dette er en tillitserklæring som en ikke skal ta lett på, skriver Andre N. Skjelstad (V).  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Trønder-Avisa på lederplass tror at flere hundre mennesker med meg inkludert, møter opp i Follafoss for å protestere mot sentralisering og flytting av 30 prosent av lærerstammen uten grunn. Intensjonsavtalen som ble underskrevet mellom Verran og Steinkjer sier at Basistjenester (stedsavhengige tjenester) som barnehage, skole, kulturskole, sykeheim og hjemmebasert omsorg skal fortsatt være der de er i dag, i grendene og i tettstedene.


Skjelstad møter seg selv i døra

Leder i Trønder-Avisa lørdag 9. mai.


Når ordføreren nå ønsker 30 prosent kutt av lærerstaben i Folla og ikke vil si om hun ønsker å flytte barnehage eller ungdomsskole, kan en ikke se på dette som noe annet enn et brudd på intensjonsavtalen!

Trønder-Avisa på lederplass tror oppriktig at grunnen til at en velger å slå sammen kommuner er for å øke administrasjonen og kutte i antallet lærere og sykepleiere. Nei, slik er det ikke! Nesten 74 prosent av Verrans innbyggere, inkludert meg selv, stemte for denne sammenslåingen, først og fremst for å trygge de kommunale tjenestene og få effektivisering av de administrative ressursene i kommunen. Jeg tviler på at vi gikk til valgurnene for å kutte i sykepleiere og lærere. Verran som er lillebror sa ja til Steinkjer, fordi vi hadde tillit til administrasjonen og politikerne. Dette er en tillitserklæring som en ikke skal ta lett på!

Jeg synes det er rimelig arrogant av Trønder-Avisa på lederplass å vise så manglende forståelse for Verran og de mange hundre som var møtt opp fredag for å slåss for bygda si, og avfeie med «dette burde dere ha skjønt». Nei, fordi vi har et samfunn basert på tillit. Vi har tillit til administrasjonen og tillit til de politikerne vi velger inn. Det er synd at lederen i Trønder-Avisa ser på saken som så uviktig at han ikke vil kjøre seg turen til Follafoss og fysisk møte opp selv. Da ville han fått muligheten til å snakke med de flere hundre som hadde møtt opp og han kanskje ville ha forstått hva saken handler om. I stedet for å gjøre det velger han å skrive på lederplass om meg, og ikke alle de folkene som hadde møtt opp, det er for meg ren arroganse.

Som politiker i formannskapet ønsker jeg å prioritere skole i Steinkjer. Måten å gjøre det på er ikke å ta fra de små og gi til de store, det er ved å heve den generelle bemanningen i skolene. Skal en bygge en kommune for fremtiden må en bygge en kommune som barn kan vokse opp i og voksne kan flytte tilbake til. Da må ungene ha en god skole å gå på i hele Steinkjer.

Andre N. Skjelstad,
formannskapsrepresentant i Steinkjer kommune