Behov for nye Nav-regler

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 12. mai.
Meninger

To måneder etter at statsminister Erna Solberg (H) la fram tiltakene som i praksis stengte Norge, begynner mange arbeidstakere i landet å merke konsekvensene av å trekke i nødbremsen. Med 400.000 arbeidsledige, er det mange som har fått stifte bekjentskap med Nav. Selv om myndighetene utvidet ordningene for dagpenger, og hvor staten påtok seg en større andel av arbeidsgivers lønnspliktsperiode, er det en stor andel av den norske arbeidsstokken som nå lever på statlige ytelser.


Nå begynner konsekvensene å slå inn for permitterte

Jostein Salthammer nærmer seg 20 dagers permittering med 100 prosent lønn dekket av arbeidsgiver og staten. Da faller dagpengene ned til 62,4 prosent av normal lønn, og konsekvensene begynner å slå inn.


Når en så stor andel går på dagpenger, og når nye bransjer – som tidligere ikke har vært i befatning med dette systemet – blir det også synlig at Navs regelverk er moden for en endring. Dagpenge-regelverket er rett og slett ikke designet for et så stort mangfold av yrker og bransjer i arbeidslivet. Det fører til at mange risikerer å miste stønaden sin, eller de vil ha mer betalt for ikke å jobbe. Det er dermed på sin plass at Nav tilpasser regelverk og ordninger, slik at det treffer en enda større andel av arbeidstakerne. For ikke alle jobber fra kl. 8.00-15.30 hver dag.

Et godt eksempel på hvor galt regelverket kan slå inn, er taxinæringen. Klassekampen skrev mandag om Trøndertaxi og hvordan permitterte taxisjåfører risikerer å stå uten betaling de dagene de jobber – som følge av at de har provisjonsrettet avlønning. Dersom sjåførene ikke har inntekter de dagene de jobber, som følge av få transportoppdrag, men må skrive ned antall arbeidstimer på Navs meldekort, får de avkorting i dagpengene – omtrent uten å få betalt for å jobbe. Det setter både arbeidstaker og arbeidsgiver i en svært krevende situasjon.


– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.


Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet påpeker overfor Klassekampen at «reglene for å melde om all arbeidstid, er til for å hindre misbruk og for å unngå at dagpengemottakere gjør ulønnet arbeid for arbeidsgiver den tiden de mottar dagpenger for», og han erkjenner at departementet er kjent med utslagene dette får for drosjenæringen. Også andre bransjer har fått erfare at Nav har et stivbeint regelverk. «Vi er kjent med at dagpengeregelverket noen ganger får konsekvenser som kan oppleves urettferdige, og vurderer derfor om vi skal ta en nærmere gjennomgang av alle reglene på dette området, for å se om noe bør endres eller oppdateres.» Det tror vi vil være lurt, for å sikre at regelverket stimulerer til arbeid i stedet for lediggang. Koronakrisen har avslørt at permitteringsordningene må tilpasses et mer moderne arbeidsliv.


Trøndere trege med å søke kompensasjon

Mange hadde tenkt å søke da Næringsforeningene spurte, men trønderne er treige.

Fredag markeres 1. mai – mens mange av fylkets arbeids plasser er snudd på hodet.

Kraftig vekst i organiserte etter koronaen

Bransjene som rammes hardest av koronaen, er også de med lavest organisasjonsgrad. Nå ser folk nytten av organisering, og flere forbund opplever kraftig økning, melder LO.