Verdal Høyre er frustrert , fortvilet og forbannet!

Vi kjenner ikke igjen næringspartiet Høyre i den pakken som så langt er presentert som tiltakspakke til olje- og gassnæringen, skriver Verdal Høyre.

SVARER IKKE: Pakken som regjeringen så langt har foreslått svarer i liten grad på de utfordringer og behov næringen selv beskriver, mener Verdal Høyre. Ved Kværner Verdal kan det bli full stopp allerede neste sommer.  Foto: Svein Helge Falstad

Knut Snorre Sandnes, leder i Verdal Høyre.  Foto: Johan Prestvik

Meninger

Verdal Høyre er frustrert, fortvilet og forbannet over måten olje- og gassnæringen blir møtt av vår egen regjering.

LO, NHO, organisasjoner og bedrifter knyttet til olje- og gassbransjen melder unisont til regjeringen behovet og utfordringene næringen står ovenfor.

Bl.a. Aker viste i sin pressemelding 8. mai hvordan de ser sin fremtid. Disse prognoser viser for Kværner Verdal sin del full stopp i medio 2021. Det beskrives lignende situasjoner over hele landet for næringen.

Pakken som regjeringen så langt har foreslått svarer i liten grad på de utfordringer og behov næringen selv beskriver.


Fremtiden til Kværner Verdal står på spill, og på tirsdag kom en ny tung beskjed: – Nå må opposisjonen på banen

Trønder-Avisa fulgte klubbledelsen på Kværner Verdal mens regjeringen la fram det skjebnesvangre budsjettet tirsdag. Nå er det alvorlig for verftet som allerede har permittert store deler av arbeidsstyrken.


Denne næringen har i meget stor grad bidratt til vår velferd og ikke minst vårt oljefond gjennom de siste 50 år. Denne næringen har uten sidestykke vært den viktigste næringen og bidragsyter til vår rikdom og velferd, og det er nå denne kapitalen som brukes til å hjelpe næringer, frivillighet, kulturliv osv. i den meget vanskelige tiden vi opplever.

Verdal Høyre har mange spørsmål til Høyre i vår regjering:

  • Hvorfor kommer ikke vår egen regjering, med næringspartiet Høyre i spissen også olje og gassnæringens behov i møte slik man ser at det blir gjort for andre næringer?
  • Hva tenker egentlig Høyre i regjering om vår viktigste næring og industri?
  • Er Høyre i stor grad styrt av kompromisser med Venstre, et Venstre som vi i lang tid har sett har arbeidet for at oljenæringen skal avvikles?
  • Er det Venstre som skal styre Høyres næringspolitikk? For oss som bor i Verdal ser det slik ut.
  • Hvorfor blir ikke vi som bor og lever i et lokalsamfunn som Verdal involvert, spurt eller hørt i denne viktige saken?
  • Hva skjer med samfunn som Verdal uten en livskraftig olje og gassindustri?
  • Hvordan skal kompetanse fra vår olje og gass industri kunne fases over til grønn industri hvis den forsvinner?

Vi kjenner ikke igjen næringspartiet Høyre i den pakken som så langt er presentert som tiltakspakke til olje- og gassnæringen.

Olje- og gassindustrien vil også i mange år fremover være den viktigste næring og industri i Norge, selv om mange ønsker noe annet.

Olje- og gassnæringen har som i resten av Norge de siste 50 år vært lokomotivet i Verdal kommune. Verdal kommune burde være en modellkommune for Høyres politikk og grunnverdier, hvor 75 % av verdiskapningen kommer fra privat konjunkturutsatt næringsliv.

Med de utsikter som vi nå ser for olje og gassnæringen med regjeringens foreløpige tiltakspakke, er det vel ikke rart at vi er frustrert, fortvilet og forbannet!

Styret Verdal Høyre
v/Knut Snorre Sandnes, leder Verdal Høyre


Dette mener de blir viktig i nasjonalbudsjettet: – Behovet har eskalert i forbindelse med krisen

Næringstoppene i Trøndelag er spente før revidert nasjonalbudsjett legges fram av finansministeren tirsdag. Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) peker på tre ting som blir ekstra viktig.

– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.

Kværner Verdal risikerer full stopp neste sommer

Ifølge beregninger gjort av hovedeier Aker ASA kan det bli full stopp hos Kværner Verdal neste sommer. – Det haster å få inn nye prosjekter. Ordrereserven er snart tom, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Andersen i Kværner.

– Skatteforslag skaper ikke mer aktivitet, mener NHO-direktør

Mens stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) jubler over regjeringens skattepakke til olje- og gassnæringen, slakter regiondirektør Tord Lien i NHO det samme forslaget.