Hvorfor vil ikke det offentlige permittere?

Mens private selskaper har permittert over 400.000 arbeidere, har det offentlige jobbet for fullt – delvis på halv maskin.

ULIKE VERDENER: NHOs Ole Erik Almlid har mange medlemsbedrifter som har vært nødt til å permittere ansatte i løpet av de siste to månedene, som følge av koronakrisen. Kommunene og KS-leder Bjørn Arild Gram har hatt sine ansatte i arbeid gjennom hele perioden. Er det rettferdig? spør kommentator Johan Prestvik.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Meninger

Private bedrifter som ble rammet av statens koronatiltak 12. mars, ble nødt til å sende hjem ansatte, med permitteringsvarsel i hendene. De ansatte i staten ble ikke utsatt for det samme. Statlige ansatte kan ikke permitteres. De kan imidlertid overflyttes til andre avdelinger, dersom situasjonen skulle tilsi det. Så selv om den statlige virksomheten har redusert aktiviteten med over 70-80 prosent, som eksempelvis flyplassene i Namsos og Rørvik, får de ansatte fortsette å gå på jobb.


LO-leder Tangen: – Gjør ingenting for å få folk i arbeid igjen

Regionleder Kristian Tangen i LO Trøndelag mener regjeringa er i ferd med å demontere velferdsstaten med sitt forslag til revidert budsjett.


Fylkeskommunene har heller ikke tradisjon for å permittere. Der private tannleger måtte stenge kontorene og permittere ansatte, stengte fylkets tannklinikker også – men de ansatte fortsatte å være i lønnet arbeid. Fra hjemmekontor – uten å undersøke tenner, men til en prislapp som får gulltenner til å blekne. Inntektstapet for fylkeskommunen innen tannhelse er beregnet til 60 millioner kroner. Mens drosjer og turbusselskaper nærmest har stått stille de to siste månedene, og hvor sjåførene har vært permittert, har fylkeskommunen – som eier AtB – kjørt rundt med tomme busser. Selskapet har tapt rundt 10-15 millioner kroner per uke, noe man forventer vil vare ut juni. Så langt har staten betalt det meste av tapene i kollektivtrafikken, mens krisepakkene til private knapt rekker til å betale årsavgifter og forsikringer.


– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.


Heller ikke kommunene, som måtte stenge både skoler og delvis barnehager, og som kuttet ut publikumsrettet virksomhet, har for vane å permittere ansatte i dårlige tider. Det offentlige maskineriet humper og går, uansett vær og vind – og uavhengig av pandemiske utbrudd. Og det selv om inntektene synker og kostnadene øker. Det offentlige virker ikke å være rigget for å tilpasse driften, på så kort sikt, etter akutt synkende inntekter.

Nå er spenningen hvor store merkostnader kommuner og fylkeskommuner til slutt ender opp med, og hvor mye staten er villig til å dekke. Men uansett hva som skjer, går ikke kommunene eller fylkeskommunene konkurs. De blir i verste fall satt under administrasjon av fylkeskmannen. Og de innsparingene de må gjøre, går jo først og fremst utover de tjenestene og tilbudene til deg og meg. Dermed straffes de permitterte og oppsagte dobbelt, ved at de både får betydelig inntektsnedgang og dårligere eller dyrere kommunale tjenester. Er det rettferdig?


Fremtiden til Kværner Verdal står på spill, og på tirsdag kom en ny tung beskjed: – Nå må opposisjonen på banen

Trønder-Avisa fulgte klubbledelsen på Kværner Verdal mens regjeringen la fram det skjebnesvangre budsjettet tirsdag. Nå er det alvorlig for verftet som allerede har permittert store deler av arbeidsstyrken.


Vi skal være glad for at det offentlige holder hjulene i gang, og vi kan jo være glad for at ikke flere blir permittert eller oppsagt enn nødvendig. Permitteringer i det offentlige, eller fra virksomheter som lever at offentlige tilskudd, ville i mange tilfeller ikke ha gitt noen reelle innsparinger. Og det offentlige må jo betale lønna, enten kommer i form av lønn eller Nav-ytelser. Men også det offentlige kunne spart 30 prosent i lønnsytelser dersom personer som ikke får gjort jobben sin, heller ble permittert. Slik private bedrifter måtte gjøre. For det overforbruket som nå utøves i det offentlige, må betales tilbake i en eller annen form. Men den forskjellen mellom private og offentlige, gir en enorm skjevfordeling av byrden.

Den trauste og kommunegråe tilværelsen, enten vi snakker om ingeniører, sjåfører, tannleger, sekretærer, lærere eller assistenter, har vist seg å inneholde en verdifull jobbforsikring vi sjelden eller aldri snakker så mye om. For når det røyner på, er det lite som virker så sikkert som en jobb i eller tilknyttet det offentlige. Koronakrisen har i hvert fall synliggjort noen enorme forskjeller mellom private og offentlige i arbeidslivet. Det er ikke gitt at det trenger å være sånn.


Skyhøy ledighet blant ungdom bekymrer LO

Ungdomsledigheten øker kraftig, mens ledigheten blant andre grupper går nedover, ifølge Nav. - Veldig dramatisk, sier regionleder Kristian Tangen i LO Trøndelag.

Verdal kino blant de første i landet som åpner igjen

Kjører forestillinger for 50 personer fra 15. mai.