Åpent brev til Stortingsrepresentantene for Trøndelag:

Redd arbeidsplassene ved Kværner Verdal! 

Åtte ordførere har gått sammen om et felles opprop.

Slår ring: Ordførerne i nabokommunene til Verdal slår ring om Kværner.  

Meninger

Innherredskommunene og Stjørdal og Trondheim er en felles bo- og arbeidsregion. Innbyggerne i kommunene pendler på tvers av kommunegrensene i sitt daglige virke. Det er en stor del av årsaken til at vi i fellesskap er opptatt av å sikre flest mulig arbeidsplasser i vår samlede del av landet.

Den industrielle motoren Kværner Verdal er viktig for alle kommunene.

Forrige uke presenterte Kværner et dystert, men dessverre realistisk scenario for 2021. Ifølge beregninger som er gjort av hovedeier Aker ASA kan det bli full stopp hos Kværner Verdal neste sommer, ettersom ordrereserven snart er tom.

Næringa selv har, med støtte fra LO og NHO, bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som besluttes og gjennomføres i 2020 og 2021. Dette forventes å gi den nødvendige stimulans til å sette i gang nye prosjekter og videreføre prosjekter som er på vent.

Tirsdag 12.05.20 presenterte regjeringen sitt forslag til RNB, og her er det ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for utfordringene som næringa står ovenfor. Reduksjon av friinntekten en direkte skatteskjerpelse, og regjeringen kommer heller ikke næringen i møte på avskrivningsreglene. Tiltakene regjeringen har presentert er langt fra gode nok til å redde titusenvis av arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen! På denne bakgrunn vil vi fra Innherred på det sterkeste oppfordre til at dere stortingsrepresentanter fra Trøndelag tar innover dere den svært alvorlige situasjonen vi står oppe i med en betydelig risiko for tap av et betydelig antall arbeidsplasser i vår region. Vi ber dere sørge for at næringa sine innspill tas til etterretning i deres videre arbeid på Stortinget.

Ringvirkningene som tap av disse arbeidsplassene i vår region vil ha, er ikke mulig å dokumentere fullt ut, men alle kan tenke seg til konsekvenser for familier, kommunenes sosialbudsjetter, mulig fraflytting og i det hele tatt utviklingskraft for regionene.
I tillegg vil det innebære et dramatisk tap av kompetanse og erfaring som er avgjørende i overgangen til det grønne skiftet.

Vi forventer at dette tas på alvor, og man gjerne må tenke utvikling av nye næringer med utgangspunkt i det kompetansemiljøet som ligger i landets 3. største industripark – men klokka går og vi trenger forsikringer om at landets nasjonalforsamling vil bidra.

Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune

Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune

Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune

Rita Ottervik, ordfører Trondheim kommune

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune

Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune

Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune

Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal kommune


Dystert krisebudsjett: Ekspertenes tips for privatøkonomien

Regjeringens anslag for norsk økonomi er dystre og usikre. Dermed blir også ekspertenes råd tvetydige: Dette er både tiden for å bruke penger og spare penger.

– Er det Venstre som skal styre Høyres næringspolitikk? For oss som bor i Verdal ser det slik ut.

– Er det Venstre som skal styre Høyres næringspolitikk? For oss som bor i Verdal ser det slik ut.

Fremtiden til Kværner Verdal står på spill, og på tirsdag kom en ny tung beskjed: – Nå må opposisjonen på banen

Trønder-Avisa fulgte klubbledelsen på Kværner Verdal mens regjeringen la fram det skjebnesvangre budsjettet tirsdag. Nå er det alvorlig for verftet som allerede har permittert store deler av arbeidsstyrken.

– Jeg føler at vi har oppnådd det vi kunne med vårt utspill, sier verdalspolitikeren etter Kværner-møtet med distriktsministeren og konsernledelsen

Leder Knut Snorre Sandnes i Verdal Høyre føler det har kommet noe godt ut av utblåsningen de hadde mot eget parti onsdag, der de kritiserte regjeringspartiet Høyre kraftig.

Forventer at partiet tar en lederrolle for å hjelpe Kværner: – Går ikke an å beskrive hvor viktig det blir å finne en løsning

På mandag kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre til Kværner. Krisen på verftet har allerede fått ringvirkninger for underleverandørene, og Ap Verdal frykter enorme konsekvenser for hele regionen om ikke stortinget finner en god løsning.

Verdal Høyre er frustrert , fortvilet og forbannet!

Vi kjenner ikke igjen næringspartiet Høyre i den pakken som så langt er presentert som tiltakspakke til olje- og gassnæringen, skriver Verdal Høyre.

Nå lyser regjeringens oljelampe blodrødt

Leder i Trønder-Avisa torsdag 14. mai.