Trønder-Avisa mener: Sviende dom for staten i Leila-saken

Det er all grunn til å gå grundig igjennom hvordan dette kunne skje.
Meninger

Leila Mirgaloubayat søkte i 2009 om asyl i Norge, sammen med sin mann og deres sønn. Den iranske kvinnen, som har vært bosatt i Steinkjer siden ankomsten til Norge, hevdet hun var dømt til 80 piskeslag i hjemlandet. Dommen skal ha kommet som en konsekvens av usømmelig adferd og inntak av alkohol i konservative Iran. Hun fryktet derfor tortur ved en hjemsendelse.


Leila ble pisket etter at hun ble sendt fra Steinkjer til Iran. Nå er Staten dømt for tortur

Professor: – Alvorlig for den norske staten når en domstol sier at den har brutt torturbestemmelsen.


Staten – ved både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) – mente dommen var både falsk og ubegrunnet, og avslo asylsøknaden og ankesaken. 10. mars 2017 ble Mirgaloubayat, som gjerne omtales som Leila Bayat, dermed tvangsreturnert til Iran. Det ble gjort til tross for at Bayat og hennes advokat gjennom årenes løp la fram flere dokumenter og bevis som underbygget påstanden om en dom dersom hun returnerte til Iran. 19. september 2017 ble Bayat påført straffen sin i Iran, og hun postet et bilde av ryggen sin i sosiale medier – full av sår og merker som følge av piskeslagene. Likevel bestred staten at hun var blitt torturert.


Leila Bayat har fått midlertidig opphold i Norge

Leila Bayat (37), som ble tvangsutsendt og pisket i Iran i 2017, har fått midlertidig opphold i Norge.


Fire uker senere anla Bayat søksmål mot den norske staten. Hun fikk da visum og returnerte til Norge. I februar 2018 trakk UNE utvisningsvedtaket, og i august samme år fikk hun midlertidig opphold. Leila Bayat tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett, men anket. Borgarting lagmannsrett omgjorde vedtaket i mars i år, et vedtak som nylig ble rettskraftig da det ble kjent at staten ikke anket lagmannsrettens avgjørelse.


UNE dømt for brudd på menneskerettighetene etter at kvinne ble tvangsutsendt fra Steinkjer

Borgarting lagmannsrett konkluderte mandag med at staten brøt menneskerettighetene da Leila Mirgaloubayat ble tvangsreturnert til Iran i mars 2017. – Nå kan jeg endelig senke skuldrene, sier hun.


Det gjør at saken om Leila Mirgaloubayat har nå fått et punktum. Borgarting lagmannsrett har fastslått at Utlendingsnemdas vedtak om å avslås Mirgaloubayats asylsøknad er ugyldig, og at staten gjennom sin tvangsutsendelse krenket krenket Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3 og Grunnlovens § 93: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

Saken har skapt både lokalt og nasjonalt engasjement. «Det er meget alvorlig for den norske staten når en domstol sier at den har brutt torturbestemmelsen», fastslår Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap, overfor Aftenposten. Det er vanskelig i å være uenig i en slik konklusjon. En slik alvorlig dom setter hele asylinstituttet i et dårlig lys, og det bidrar til å så tvil om presisjonen på saksbehandlingen i tvangsutsendelsessaker. Nå bør hele systemet granskes.

Åtte år og utallige runder på ulike nivåer var ikke nok til at Staten ville endre konklusjon. At det måtte tortur til for at Bayat fikk komme tilbake til Steinkjer, vitner noe om hvor fastlåst staten var i sin egen konklusjon. Det gjør at det er all grunn til å gå grundig igjennom hvordan dette kunne skje.


Iranske Leila Bayat mener Norge har brutt menneskerettighetene

Mandag starter rettssaken hvor iranske Leila Bayat, bosatt i Steinkjer, har stevnet staten. Bayat ble tvangsutsendt til Iran i fjor, der en dom på 80 piskeslag ventet.