Dommen sender skolen i skammekroken

Merkelig at skolen ville la filming under skjørtet passere uten anmeldelse.

MÅ VÆRE GRENSER: Når skolen og klasserommet blir åsted for ulovlig mobilbruk, snikfilming under skjørtet, uten samtykke, må det gå en grense. Da har ikke skolen ansvar bare for eleven som filmer, da har de også arbeidsgiveransvar for den som blir utsatt for filmingen, skriver Trønder-Avisas kommentator om dommen som ble forkynt fredag. 

Meninger

«Å anmelde en elev er det verste jeg har gjort noen gang«, uttalte læreren i Inntrøndelag tingrett. Å måtte gå til et slikt skritt burde hun selvfølgelig ha vært skånet mot. Fordi det er Steinkjer videregående skole, eller skoleeier Trøndelag fylkeskommune, som burde ha levert denne anmeldelsen. Å filme en kvinne under skjørtet er krenkende. At arbeidsgiveren forsøkte å dysse ned saken, virket dobbelt krenkende.


Læreren: – Å anmelde en elev er det verste jeg noen gang har gjort

Læreren som ble utsatt for filmingen i klasserommet fortalte i retten om store vansker både før og etter hun anmeldte eleven.


Hvor mye skal en lærer tåle? Det er lett å tenke at lærere, som jobber tett på ungdommer, både skal håndtere og tåle det meste. Men når skolen og klasserommet blir åsted for ulovlig mobilbruk, snikfilming under skjørtet, uten samtykke, må det gå en grense. Da har ikke skolen ansvar bare for eleven som filmer, da har de også arbeidsgiveransvar for den som blir utsatt for filmingen. Og den har et ansvar overfor de andre elevene, som må være trygg på at skolen tar den ulovlige adferden på alvor. Og slår ned på den. Neste gang kan det være en elev som utsettes for det samme. Er skolens holdning at alle brudd på lover og retningslinjer i klasserommet kun skal håndteres ut fra skolens eget regelverk? Hvor er i så fall skolens grense for når internt regelverk ikke er nok?

Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag, beskriver tingrettsdommen som «en merkedag for norske læreres rettssikkerhet». For selv om lærere knytter tette bånd til elever, ønsker dem alt vel, ønsker å rettlede dem også i etiske og moralske spørsmål, kan ikke alt passere uten reaksjon. Omfanget på straffen, eller størrelsen på boten, er ikke det avgjørende her. Det er at lærere, som i dette tilfellet underviser myndige elever, må ha krav på en rettssikkerhet. De må ha en arbeidsgiver i ryggen, som tydelig forteller at det er et skille mellom rett og galt. Og at seksuelle krenkelser blir slått ned på.


Filmet under skjørtet på læreren, men nekter straffskyld: – Jeg ville få gutta til å le

Eleven ble filmet av en medelev mens han selv filmet opp under lærerens skjørt. Nå angrer han, men nekter straffskyld.


Smarttelefoner i klasserommet utgjør fremdeles et forholdsvis nytt fenomen, men det har på kort tid utviklet seg til et økende problem. Eleven som filmet læreren uttalte i retten at han «ønsket å få gutta til å le». Å snikfilme venner og utføre «pranks», for så å dele på sosiale medier, er blitt en del av ungdomskulturen. Vi ser i ulike kanaler hvordan folk og situasjoner blir fanget på film gjennom skjulte opptak. Uten samtykke. Under dekke av humor. Og det sprer seg stadig nedover i aldersklassene. Hvordan skal elever vite hvor grensen går, dersom skolene selv ikke bidrar til å sette tydelige grensestolper?

Dersom arbeidsgivere ikke setter foten ned når denne kulturen sklir over i lovbrudd, når den skjer på en arbeidsplass – både for barn og voksne – er vi ute å kjøre. Å slå ned på denne typen adferd, som i dette tilfellet beviselig var seksuelt krenkende, var nødvendig. Læreren burde naturligvis sluppet å ta den kampen alene, men hun tok en for laget – for de mange kollegene og elevene, jentene og guttene, som trolig opplever lignende episoder. Målet må ikke være å få enda flere rettssaker, men at adferden stoppes.

De videregående skolene, som tar kampen mot elevene sine så fort de tar på russedressen, bør heller slå ned på reelle lovbrudd enn på umoral. Og en kamp mot ulovlig mobilbruk i klasserommet er et eksempel på en viktig sak hvor de kan gjøre både dagens og framtidige elever og lærere en verdifull tjeneste. For vi kan ikke akseptere det, og da kan det heller ikke feies under teppet.


Elev dømt for filming under skjørtet på lærer

Måtte i retten da han nektet å vedta et forelegg på 6.000 kroner. Nå er han dømt til å betale 7.200 kroner.

Forsvareren om snapchatvideoen: – Vi ser trolig mer av kvinnekroppen på stranden eller ved bassengkanten. Dette er ikke krenkende etter mitt skjønn.

Forsvarer Arve Opdahl sier at eleven som filmet oppunder skjørtet på læreren ikke har vedtatt forelegget fordi han mener han ikke har gjort noe kriminelt.