Innlegg:

Det trengs forutsigbarhet

Verdal Senterparti ser ut til å ha overtatt for Verdal Arbeiderparti som ansvarlig styringsparti.

Espen Leirset mener forutsigbarhet er det viktigste i kalksaken i Tromsdal.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Kalksaken i Tromsdal er blant de største sakene verdalspolitikerne behandler. I slike svære saker er det tre politiske kvaliteter som er ekstra nødvendig: Forutsigbarhet. Forutsigbarhet. Forutsigbarhet. Her er det Verdal Sp som er ansvarlig styringsparti. Verdal Ap er det ikke.

Verdal Ap var politiske arkitekter for kommunedelplan Tromsdalen i 2013. I planen som ble vedtatt da, overkjørte man motstanderne – og bestemte at Tromsdalen skulle rendyrkes til kalk så lenge det finnes næringsgrunnlag for det. Hele poenget var å gi forutsigbarhet for Tromsdalen – både til industri, andre berørte og naboer. Dette var Aps klare og konsistente linje i mange år.


Nå skal Tromsdalens fremtid avgjøres

Allerede i 2013 varslet Verdalskalk at de ønsket en ny reguleringsplan for kalkbruddet i Tromsdalen. I løpet av juni kan den bli avgjort.


Nå snur altså partiet – før reguleringsplanen skal behandles. Dette er politisk uansvarlig overfor de som trodde kommunedelplanen i 2013 var et troverdig dokument.

Verdal Ap var i sin tid et styringsparti, tuftet på industrivennlighet og forutsigbar politikk. Når en beslutning var tatt, var den tatt. Det kunne man være enig eller uenig i, men det var iallfall greit å forholde seg til.

Men nå endrer partiet retning fra én plan til en annen, og fra ett år til påfølgende år. Dette er dårlig politisk håndverk overfor næringsliv og berørte naboer, slik som min far. Både bedrifter og privatpersoner er avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Espen Leirset