Navnet skaper unødig misnøye

Noe av kimen til krangelen om nytt kombinasjonsbygg i Namsos ligger i det uheldige navnet.
Meninger

Det er noe urovekkende over den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag. Til tross for mange års omstilling og ulike omorganiseringer, sliter helseforetaket med å levere innenfor de økonomiske rammene sykehusene har til rådighet. Hvor hunden ligger begravet, får vi ikke ordentlig svar på før sykehusøkonom og professor Jon Magnussen legger fram en rapport i løpet av høsten.

Under styremøtet i helseforetaket mandag denne uka, ble langtidsbudsjettet behandlet. Den økonomiske situasjonen, hvor sykehusene i Levanger og Namsos de siste årene har brukt mer penger enn de har fått tildelt, gir en ond spiral. Foregående års underskudd må dekkes inn, i tillegg til nye årlige innsparinger. Nå er innsparingskravet så stort at det framstår som en svulst i organisasjonen – i flere år framover. Da er det heller ikke rom for store investeringer. Det skaper naturlig nok misnøye i noen kretser, og det oppstår sjalusi og konspirasjoner.


Langtidsbudsjettet for Helse Nord-Trøndelag

Lister seg fram i minelagt økonomisk landskap

Sykehusdirektør Tor Åm ber styret om avklaringer for å unngå økonomisk havari.


Det vitner ikke minst planene om utbygging av et nytt bygg ved Sykehuset Namsos om. Et bygg som i tidligere utredninger er kostnadsberegnet til 220 millioner kroner, anslås nå til 400 millioner kroner. Noe av kimen til misnøyen og sjalusien, er det misvisende navnet «kombinasjonsbygg» - som også er det samme navnet som ble brukt i Levanger. Det er imidlertid tenkt totalt forskjellig bruk av de to byggene.


Sykehusdirektøren fikk pustepause om nybygg i Namsos

Tor Åm til styret: – Ville fått en umulig jobb med vedtak om kombinasjonsbygg til 360 millioner kroner.


I Levanger jobber det ikke sykehusansatte i kombinasjonsbygget, det utføres heller ikke sykehusoppgaver – med unntak av å huse en håndfull ambulanser og at det lander luftambulanser på taket. Bygget, som eies av Levanger kommune, er utleid til en interkommunal legevakt og til IT-avdelingen til Helse Midt-Norge (HEMIT). Bygget er med andre ord ikke en del av sykehuset, hvis man ser bort fra helikopterlandingsplassen. I Namsos er bygget – i hvert fall inntil Åm fikk med styret på stryke det fra det neste tiårsbudsjettet – også tenkt til rene sykehusoppgaver, blant annet nye operasjonsstuer. Og det gir en helt annen driftskostnad for foretaket, selv om Namsos kommune er åpen for å stille som utbygger.

Direktør Åm gjorde klokt i å være så tydelig på at dersom styret presset et nybygg i Namsos inn i budsjettet, ville gjøre jobben hans umulig. Å kaste mer bensin på et ulmende bå,l ville vært dårlig medisin for en organisasjon som skal presses hardt de kommende årene. Da er det av mindre betydning om et tilbygg i Namsos skal bygges om 10, 11 eller 12 år. Inntil da kan også direktøren skifte navn på prosjektet.


Sykehusdirektøren vraket økonomisjef-søkerne – forlenger med dyr konsulent

Inngår avtale med PwC-konsulent Rolf Tørring ut 2020, med mulighet for forlengelse. Årlig kostnad vil trolig ligge rundt halvannen million.

Legger utredningen av Helse Trøndelag i fryseboksen til over sommeren

Tor Åm: – Det er for tidlig for oss å gå videre nå.