Alle har vi vår Tore Hund

Are Skarstein Kolberg, arkeolog for Københavns museum, skrev masteroppgave om slaget ved Stiklestad (UiO).   Foto: Privat

Meninger

I det man tenker at «dette skal vel gå bra», så får et spyd oppunder brynja si. I mitt tilfelle et meget godt poengtert og sylskarpt motsvar til mitt innlegg om SNK.Jeg leste Gustav Danielsens innlegg med stor interesse, og i motsetning til ham, så er jeg faktisk helt enig i det han skriver. Han påpeker nemlig det at det ikke var Olav Haraldsson som innførte kristendommen. Det er selvfølgelig helt riktig. Kristningen var en lang prosess der man tidlig fikk impulser, noe som kan tolkes ut ifra blandede gravkontekster fra yngre jernalder.


Spelet og NS-støtta formidler jo i bunn og grunn samme budskapz<

Spelet og NS-støtta formidler jo i bunn og grunn samme budskap, det er den samme historien om hvordan Olav innfører kristendommen og krones til Norges evige konge.


I Danmark, i Jelling, har man en avbildning av Jesus fra 900-tallet. Og om innføringen av kristendommen ev skal tilskrives én konge, så var det i så fall mer Håkon den gode på 900-tallet enn Olav Haraldsson. Men som sagt, det skjedde gradvis.

Det er med andre ord riktig det Danielsen skriver om brytningstid. Poenget mitt var at historien ofte framstilles sånn at det var Olav H. («Haraldsson» eller «den hellige»; velg selv) som innførte kristendommen. Det lærte vi på skolen.

For mange fremstår spelet nettopp som en framstillingen av den fortellingen. Det var jo også det jeg ville ta et lite oppgjør med, eller ønsker at SNK i større grad skal gjøre. Det vil si nyansere historien.

Are Skarstein Kolberg