Fisket i Steinkjervassdraget

Anton Rikstad skriver om fisket som ikke ble i Steinkjervassdraget.  

Meninger

Fiske i Steinkjervassdraget er vedtatt stengt i år. Vi har tilstrekkelig kunnskap til å hevde at et forsiktig fiske er forsvarlig. Slipp ungdommen til elva. Stengt elv gir dårlig naturopplevelse og er dårlig reklame både for elva og for byen.

Lakseoppgangen i Steinkjervassdraget har ikke vært som forventet etter at elva ble friskmeldt i 2014. Mye tyder på at dette skyldes forhold i havet, forhold som vi lokalt dessverre ikke har kontroll over. Oppblomstring av lakselus pga lakseoppdrett tar livet av mye smolt som forlater Trondheimsfjordselvene på sin veg ut i havet og er en del viktig del av årsaken. Fisket i Steinkjervassdragene ble åpnet i 2015, og det har vært begrenset fisketid og strenge kvoter. Men det har vært mange glade fiskere som endelig etter mange år fikk nyte sin hobby og mimre om sine gamle fiskeplasser og fiskegleder.

Navnet «Steinkjer» betyr jo fangstredskap for fisk, det har vært fanget laks i Steinkjerelva i tusen år. Fiskeforvaltning er ikke bare biologi, det er også tradisjon, hygge, naturopplevelse og har en viktig sosial funksjon. Og etter 30 års kamp mot lakseparasitten Gyro er det en hel generasjon ungdom som ikke har hatt tilgang til fiske. Men Fiskerådet for Steinkjer har merkelig nok bestemt at det ikke skal fiskes i Steinkjervassdraget i år.

Gyteregistreringen i 2019 viste at det er normalt bra med gytefisk i Byaelva, faktisk en liten oppgang fra året før. Yngelundersøkelser viste god tetthet av laksunger. Følgelig har vi tilstrekkelig kunnskap til å hevde at et forsiktig fiske er forsvarlig. Tilstanden i Ogna kan være noe dårligere.

I Figga er det i sommer åpnet for et forsiktig fiske fra 1. juni. Kvoten er kun 40 laks, men dette har gitt grunnlag for mye fiskeglede og friluftsliv i sommer. Og grunneierne samarbeider godt med fiskerne for tilrettelegging av fiske og for å gi en god naturopplevelse.

Og slik kan det også gjøres i Steinkjerelva og Byaelva. Sett en liten kvote i elvene og prioriter ungdommen, for eksempel ved rimelige fiskekort for personer under 18 år. Det er Miljødirektoratet som vedtar overordnede fiskeregler for lakselver. For Steinkjerelva og Byaelva er det mulig å fiske i tiden 1.juli – 15. august. Det er ikke for seint å snu.

Anton Rikstad